Hermann Heinrich Gossen Kimdir

Hermann Heinrich Gossen Kimdir,Hermann Heinrich Gossen Hayatı ve Biyografi

(1810-1858)

Alman, iktisatçı. İktisatta Marjinal Okul’un ve marjinal değer kuramının kurucularından sayılmaktadır.

7 Eylül 1810’da Rhinland’da Düren’de doğdu, 13 Şubat 1858’de Köln’de öldü. Hukuk öğrenimi gördükten sonra, bir süre devlet hizmetinde çalıştı. Daha sonra, başarısız bir sigortacılık girişiminde bulundu. 1854’de kendisini üne kavuşturacak tek yapıtı Ent- ıvicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Han- deln’i (“İnsan İlişkileriyle İlgili Yasaların Gelişimi ve Bundan Doğan İnsan Davranışının Kuralları”) ya­yımladı. Yapıtta, öznel değer kuramı ilk kez ve matematiksel olarak geliştiriliyordu. Klasik iktisat kuramının egemen olduğu bu yıllarda Gossen’in düşünceleri etkili olmadı.

Gossen’e göre, insan davranışlarının amacı hazzı (faydayı) en çoğa çıkarmaktır. Bu süreci belirleyen iki yasa önem taşır. Bunlardan birincisi, daha sonra “azalan marjinal fayda ilkesi” olarak sunulan ilkedir. Buna göre aynı üründen, ara vermeksizin gitgide daha fazla miktarlar tüketilirse, tam doyum noktasına varıncaya kadar, bu ürünün ek miktarlarından elde edilen haz azalır. Gossen’in ikinci yasası, çok mallı bir dünyada en çok hazza nasıl varılacağına ilişkindir. Birçok mal arasında seçim yapabilecek, fakat bütün mallardan istediği kadar sağlayamayacak durumda olan birey, her malın tükettiği sonuncu biriminden elde ettiği haz eşit olduğu zaman elde ettiği toplam hazzı en çoğa çıkarır. İkinci yasa, birinci yasanın ve bütün mallardan istendiği kadar tüketilemeyeceği postülasının doğal bir sonucudur.

Gossen, bu iki yasanın yardımıyla bazı özgün sonuçlara da varmıştır. Ona göre bir malın değeri, bu malın sağladığı hazla yakından ilgilidir. Birinci yasaya göre, elde bulunan miktara bağlı olarak aynı malın farklı birimlerinin değeri farklı olduğuna göre, değer görelidir. Benzer şekilde değiş tokuş da iki yasanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Birey, “elindeki iki malın sonuncu birimlerinin değeri eşit oluncaya kadar” değiş tokuşu sürdürmekten yararlı çıkar.

  • Eserleri (başlıca): Entıvicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln, 1854, (“İnsan İlişkileriyle İlgili Yasaların Gelişimi ve Bundan Doğan İnsan Davranışının Kuralları”).

Hermann Heinrich Gossen Kimdir” üzerine 3 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>