Henrietta Swan Leavitt Kimdir

Henrietta Swan Leavitt Kimdir,Henrietta Swan Leavitt Hayatı ve Biyografi

(1868-1921)

ABD’li astronomi bilgini. Değişen yıldızların devir süreleriyle gerçek parlaklıkları arasındaki ilişkiyi sapta­mıştır.

4 Temmuz 1868’de Massachusetts Eyaleti’ndeki Lancaster kentinde doğdu, 12 Aralık 1921’de Cam- bridge’te öldü. Radcliffe College’ı bitirdikten sonra bir süre daha astronomi öğrenimi gören Leavitt, gönüllü araştırma asistanı olarak girdiği Harvard Gözlem evinde 1902’de kalıcı bir görev edinmeyi, fotoğrafik fotometri çalışmalarının ardından da bö­lüm başkanlığına getirilmeyi başardı. Leavitt’in, yıl­dızların parlaklıklarına göre sınıflandırılmalarını sağ­layan ve değişen yıldızların devir süreleriyle parlak­lıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran araştırmalarla dolu geçen yaşamı yakalandığı kanser hastalığı nede­niyle ve hâlâ verimli olduğu bir dönemde son buldu.

Leavitt, Harvard Gözlemevi’ndeki araştırmacılı­ğının ilk yıllarında, Pickening’in programladığı ve yönettiği bir projede görev almış ve dördüncü kadir­den yirmi birinci kadire kadar uzanan bir aralıkta yer alan sayısız yıldızın parlaklıklarına göre sınıflandırıl­masına büyük katkılarda bulunmuştu. Yayımlanması Leavitt’in ölümünden sonra da süren bu çalışma, Gökada (Samanyolu) üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan temel kaynaklardan birisi olma özelliğini 1940’da değin koruyabilmiştir.

Leavitt’in en önemli buluşu, parlaklıkları devirli olarak artıp azalan ve ilk kez Sefe takımyıldızında gözlendikleri için sefeit olarak adlandırılmış olan değişen yıldızların parlaklıklarımla devir süreleri ara­sında bir bağıntı olduğunu göstermesidir. Peru’daki Areguipa gözlem noktasında yapılan gözlemlerde, çok sayıda yıldızının fotoğrafı çekilmiş olan Macellan Bulutu’nda yer alan ve Yer’den uzaklıkları eşit sayılabilecek sefeitlerin on sekizi üzerindeki incele­meleri sonucunda, devir süresi arttıkça ortalama parlaklığın da arttığını gören Leavitt, araştırmalarını yirmi beş sefeiti kapsayacak biçimde genişletti ve ortalama parlaklığın, devir süresinin logaritmasıyla orantılı olduğunu buldu. Böylece, Shapley’nin daha duyarlı ölçümlerinin de katkısıyla değişen yıldızların Yer’den uzaklıklarının bulunmasını sağlayan devir- parlaklık eğrilerinin çizilmesi olanaklı oldu. Devir- parlaklık eğrileri yardımıyla, görünen parlaklığı ve devir süresi bilinen bir sefeitin gerçek parlaklığı bulunabilmiş, Yer’den uzaklığı bilinen bir sefeitin görünen ve gerçek parlaklıklarıyla, başka sefeitlerin görünen ve gerçek parlaklıklarının karşılaştırılmasıyla da Gökada’nın büyüklüğü, çeşitli gökadalar arası uzaklıklar, kısaca evrenin büyüklüğü konusunda yeni bilgiler edinilebilmiştir.

Kendisinden önceki araştırmaların belirlediği de­ğişen yıldız sayısının yaklaşık iki katını yalnız başına belirlemeyi başararak astronomi araştırmaları açısın­dan çok önemli bir kaynak daha oluşturan Leavitt’in geliştirdiği devir-parlaklık eğrileri ancak, Hubble’ın 1920’li yıllardaki buluşlarıyla aşılabilmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>