Helmuth Plessner Kimdir

Helmuth Plessner Kimdir, Helmuth Plessner Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Estetik, kültür sosyo­lojisi ve antropoloji felsefesi konula­rındaki çalışmalarıyla ünlüdür.

4 Eylül 1892’de Wiesbaden’da doğdu, 1979’da Zürich’te öldü. Doğduğu yerde orta öğrenimini bitirdikten sonra Wiesbaden ve Göttingen üniversitelerin­de felsefe, sosyoloji ve estetik okudu. Göttingen Universitesinde felsefe profesörü olarak göreve baş­ladı. Emekliye ayrılınca Zürich’e yerleşti.

Plessner bütün çalışmalarını antropoloji felsefesi, kültür sosyolojisi ve estetik konuları üzerinde topla­dı. Bu konulan tarihsel gelişimleri içinde açıklamayı, toplum ve bireyle olan bağlantılarını sergilemeyi amaçladı. Ona göre her felsefe sorunu, ortaya çıktığı toplumun kültür durumuyla, insan ilişkilerinin oluşturduğu yaşama düzeyiyle birlikte ele alınmalıdır. Piessner estetikle ilgili sorunların çözümünde toplu­mun tinsel yapısının göz önünde bulundurulması gereğini vurgulamıştır.

Eserleri (başlıca): Die wissenschaftliche Idee, ein Versuch über die Form, 1913, (“Bilimsel Tasarım, Biçim Üstüne Bir Deneme”); Krisis der transzendentalen Wahr- heit im Anfang, 1918, (“Başlangıçta Aşkın Gerçekliğin Bunalımı”); Die Stufen der Organischen, 1928, (“Organik Variığın Aşamaları”); Lachen und W ein en, 1941, (“Gülme ve Ağlama”); Zıaischen Philosophie und Geselschaft, 1953, (“Felsefe ve Topluluk Arasında”); Die Diesseits der Utopie, 1966, (“Ütopyanın Öte Yanı”); Die Frage nach der Conditio Humana, 1976, (“İnsan Koşulu Üstüne Soru”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>