Hayali Küçük Ali Kimdir

Hayali Küçük Ali Kimdir, Hayali Küçük Ali Hayatı Biyografi

Türk Karagöz sanatçısı. Karagöz sa­natının son temsilcilerindendir.

İstanbul’da doğdu, 7 Aralık 1974’de Ankara’da öldü. Asıl adı Mehmet Muhittin Sevilen’dir. 1909’da Davutpaşa Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra PTT idare­sinde memur olarak çalışmaya başladı. I.Dünya Savaşı sırasında askere alındı, terhis olduktan tonra PTT’deki işini sürdürdü. Ankara’da Paket Postanesi’nde memurken 1944’de emekliye ayrıldı.

Kara gözcülüğe çocuk yaşta heves etti. Safvet Efendi, Arap Cemal, Kâtip Salih, Sobacı Ömer Efendi, Serçe Mehmet Efendi, Arap Ömer Ağa, Behiç Efendi gibi dönemin ünlü hayal ustalarını seyrederek kendi kendini yetiştirdi. Yine dönemin usta sanatçıla­rından Hayali Saraç Hüseyin’in yanında Kara gözcü­lüğe başladı. İlk kez 1900’de, henüz on dört yaşınday­ken, Fatih’in Draman mahallesinde Karagöz oynattı, Hayali Küçük Ali adını da o zaman aldı. Bu tarihten başlayarak altmış yıla yakın bir süre bu sanatı sürdürdü.

Hayali Küçük Ali, eski hayalilerin Karagöz’ü kaba, açık saçık konuşturmalarını benimsemedi. Yapmacıksız, samimi bir üslup geliştirdi. Karagöz oynat­manın yanı sıra tasvirler (figürler) keserek Karagöz koleksiyonları oluşturdu. Türkiye Radyolarında yir­mi yılı aşkın bir süre yayımlanan yeni Karagöz oyunlarıyla da bu geleneksel sanatın, özellikleri bo­zulmadan, 20. yy’a aktarılmasını sağladı. Doldurduğu on dokuz adet ses bandı Milli Kütüphane Müzik Bölümünde bulunmaktadır.

Eserleri (başlıca): Kitap: Karagöz’ün Hamam Eğ­lencesi, 1928; Karagöz’ün Kâğıthane Saf âsi, 1928; Hayâl Perdesi, 1931; Karagöz, 1969.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>