Harold Lasswell Kimdir

Harold Lasswell Kimdir, Harold Lasswell Hayatı Biyografi

ABD’li siyasal bilimci. Davranışçı si­yaset bilimine katkılarıyla tanınmış­tır.

13 Şubat 1902’de Illinois Eyaletinde Donnell- son’da doğdu, 18 Aralık 1978’de NewYork’ta öldü. Babası bir rahip, annesi ise öğretim görevlisiydi. 1922’de yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1924’de değin Chicago Üniversitesi’nde Siyasal Bilim­ler Kürsüsü’nde asistanlık yaptı. 1923-1925 arasında yaz aylarında Londra, Cenevre, Paris, Berlin üniver­sitelerinde öğrenimini sürdürdü. 1926’da Chicago Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra bu üni­versitede öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1938’de Yale Üniversitesi Hukuk Yüksek Okulu’na geçti. 1946’da hukuk, 1952’de siyasal bilimler profesörü oldu. 1938-1945 arasında ABD Kongre Kütüphanesi’ nin savaşta haberleşme ve iletişim üzerine yaptığı araştırmayı yönetti.

Lasswell, düşünce ve simgelerin yayılmasında kitle iletişim araçlarının etkisini, değer kalıplarındaki değişiklikleri, bu değişikliklerde siyasi iktidarın etki­sini inceledi. Politics: Who Gets What, When, Howf (“Siyaset: Kim Neyi, Ne Zaman, Nasıl Elde Eder?”) adlı kitabında yasal görüntüleri ne olursa olsun iktidarların aslında seçkinlerin elinde olduğunu ileri sürdü. Daha sonra bu tartışmayı Abraham Kaplan’la birlikte yazdığı Power and Society (“iktidar ve Toplum”) adlı kitabında sürdürerek birey, kişilik, grup ve kültür olmak üzere anahtar kategoriler üzerine düşüncelerini ortaya koydu. “Hukuk ve düzen”, “feodal”, “ilerici” gibi siyasi simgelerin çözümlemesini yaparak bunların olumlu ya da olum­suz çağrışmalarla yüklü olduğunu ve halk üzerinde duygusal tepkiler uyandırdığını ileri sürdü. Bu kitapta getirdiği yeni tanım ve önermelerle karmaşık bir terminoloji kullanması, keyfi tanım ve kavramlar yaratarak bilimselliğe ters düştüğü gerekçesiyle eleşti­rildi.

Eserleri (başlıca): Propaganda Technique in tbe World War, 1927, (“Dünya Savaşı’nda Propaganda Tekni­ği”); Psychopathalogy and Politics, 1935, (“Psikopataloji ve Siyaset”); Politics: Who Gets What, When, How?, 1936, (“Siyaset: Kim Neyi, Ne Zaman, Nasıl Elde Eder”); Power and Society: A Framework for Political Inquiry (A.Kaplan ile), 1950, (“iktidar ve Toplum: Siyasal Araştır­ma İçin Bir Çerçeve”); Power and Personality, 1962, (“İktidar ve Kişilik”); Analysis of Political Beheviour: An Empirical Approach, 1966, (“Siyasi Davranışın Çözümle­mesi: Deneyci Bir Yaklaşım”); Preview of Policy Sciences, 1971, (“Yönetim Bilimlerinin Öngörüsü”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>