Hans Poelzig Kimdir

Hans Poelzig Kimdir,Hans Poelzig Hayatı Biyografi

Alman, mimar. Ülkesindeki dış avu­rumcu (ekspresyonist) mimarlığın öncülerindendir.

30 Nisan 1869’da Berlin’de doğdu, 14 Haziran 1936’da aynı kentte öldü. Berlin Teknik Üniversitesinde öğrenim gördü. Kısa bir süre sonra Prusya İmar Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra, 1900’da Breslau Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda profesör oldu. 19Q3’te aynı kurumun yöneticiliğine getirildi, 1916’ya değin bu görevini sürdürdü. 1916’da belediye mimarı olarak Dresden’e çağrıldı. Bu kent için bir belediye binası, konser salonu ve itfaiye merkezi tasarladı. 1920’de Berlin’e yerleşerek Berlin Teknik Üniversite- si’yle, Berlin Güzel Sanatlar Akademisinde dersler verdi. 1930’de Nasyonal Sosyalist yönetimin çeşitli baskılarına hedef olunca, 1935’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin (bugün Mimar Sinan Üniversitesi  öğretim üyeliği önerisini kabul etti. Ancak yola çıkmadan kısa bir süre önce öldü.

İlk önemli yapıtı, Poznan’daki madencilik sergisi için tasarladığı, bugün su kulesi olarak kullanılan çelik iskeletli, tuğladan bölme duvarlı, basit ve yalın görünümlü yapıdır. Bir yıl sonra Breslau’da gerçekleş­tirdiği büro yapısındaysa, dış görünüşü etkili kılmak için, o güne değin hiç kullanılmamış bir pencere sistemi uygulamıştır. Kesintisiz, ince bir yatay şerit halinde, köşeleri de dönerek devam eden bu pencere tasarımını, sonraları E. Mendelsohn daha da geliştire­rek kullanmıştır. Poelzig’in bundan sonraki yapıların­da da estetik kaygı ve biçim arayışı ön plandadır. 1912’de Luban’da gerçekleştirdiği kimya fabrikasını, küp biçimli öğelerle dışavurumcu, öznel bir biçimde düzenlemiştir. 1916’da katıldığı İstanbul Dostluk Evi proje yarışmasındaki önerisi başta olmak üzere, bü­tün tasarımlarında simgesel değerler yakalamaya ça­lışmıştır.

Bu çabası 1919’da tiyatro yönetmeni Max Rein- hardt’ın isteği üzerine Berlin’deki eski bir sirki amfitearr düzeninde büyük bir tiyatroya dönüştür­düğü çalışmasında doruğa ulaşmıştır, Burada, yukarı­ya doğru yükseldikçe küçülen çaplarıyla salonun kubbesini oluşturan eş merkezli dairelerden ve üçgen kolon başlıklarından sarkıttığı ve mağaralardaki sar­kıtları çağrıştıran konik biçimli ögeler kullanmıştır.

Bu sarkıtlar hem alışılmadık görünümleri, hem de tavandan verilen yapay ışığı perdeleyip süzerek sağla­dıkları ışık-gölge etkisiyle mekana gizemli bir hava kazandırmışlar, bundan sonra da Poelzig’in sık sık kullanmasıyla onun mimarlığını simgeleyen bir özel­lik haline gelmişlerdir. Poelzig bu tasarımıyla, Alman dış avurumcu mimarlığının en büyük temsilcileri ara­sına girmiştir. Yaşamının son yıllarındaysa ilk yapı­lardaki gibi yalın, daha geleneksel, ancak daha büyük boyutlu yapılara yönelmiştir.

  • Eserleri (başlıca): Su Kulesi, 1911, Poznan, Polonya; Büro Yapısı, 1911-1912, Breslau, Polonya; Fabrika, 1912, Luban/Poznan, Polonya; Büyük Tiyatro, 1918-1919, Ber­lin; Capitol Sineması, 1925, Berlin; Deli Sineması, 1926, Breslau, Polonya; IG Farben Kimya Fabrikası Yönetim Yapısı, 1928-1932, Frankfurt; Berlin Radyoevi, 1929.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>