Halil Derman Kimdir

Halil Derman Kimdir, Halil Derman Hayatı Biyografi

Türk, hekim. Özellikle görme fizyo­lojisine ve pankreas ile böbrek üstü bezi hormonlarının etkilerine ilişkin çalışmalar yapmıştır.

Gelibolu’da doğdu, 24 Mayıs 1970’de İstanbul’da öldü. 1937’de İstanbul Tıp Fakültesini bitirip, Edirne ve Uzunköprü’de iki yıl kadar sıtma savaş örgütünde çalıştıktan sonra, 1939’da İstanbul Tıp Fakültesinde genel fizyoloji asistanlığına getirildi. Öğretim görevini ölünceye değin aynı fakültede sürdüren Derman, 1942’de “Görme Purpuru ve Güneşten Olma Gece Körlüğü” başlıklı teziyle doçent oldu. 1944’te İsviçre’ ye giderek, Zürich ve Basel’de iki yıl süreyle fizyoloji araştırmaları yaptı. 1957’de biyokimya dalında uz­manlık sınavını vererek ertesi yıl üniversite kanalıyla bir yıl için Almanya’daki Freiburg Universitesi’ne gönderildi, 1960’ta da fizyoloji profesörlüğüne geti­rildi.

Derman’ın doçentlik tezine konu olan görme fizyolojisine ilişkin çalışmaları, askerlik görevini ya­parken, uzun süre bol ışıklı ve güneşli ortamda çalışan erlerde benekli görme kusuruna ve gece körlüğüne eğilim olgusunu gözlemlemesiyle başlamıştı. Bu ko­şullarda ortaya çıkan görme kusurlarının fazla ışıktan sakınmak ve A vitamini almakla giderilebileceğini saptadıktan sonra, asistanlık döneminde de morötesi ışınların etkisiyle gözde beliren biyokimyasal bozuk­lukların gene A vitaminiyle tedavi edilebileceğini gösterdi. Zürich Fizyoloji Enstitüsünde bulunduğu sıralar merkezi sinir sisteminin ağ tabakanın ışığa uyumunu düzenleyici etkisini araştıran Derman daha sonra ilgisini biyo kimyaya yöneltti. Böbrek üstü be­zince salgılanan hormonların karbonhidrat metabolizması üzerindeki etkilerini, mide asitliği ve mide özsuyu salgılanmasıyla ilişkisini araştırdı. Damar sertliği olan hastalarda kolesterolün ve kandaki yağların miktarını belirleyerek damar sertliği ile beslenme arasındaki ilişkileri aydınlatmaya çalıştı. Freiburg Üniversitesindeki çalışmalarında da, radyoaktif çinko elementi yardımıyla pankreasın işlevini ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılın ilaçlardan nasıl etkilen­diğini inceleyerek, pankreasın insülin salgılanmasında çinko iyonunun önemini vurguladı. Ayrıca Türkiye’ de ilk kez su kurbağalarıyla gebelik testi uygulaması­nı da Derman başlatmıştı.

  • Eserleri (başlıca): Fizyoloji Dersleri, 1949; Orijinal Hormon Araştırmaları, 1951; Fizyoloji Ders Kitabı, 1958; Özet Fizyoloji, 1961; Molekiiler Biyoloji, 1970.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>