Gustav Hugo Kimdir

Gustav Hugo Kimdir, Gustav Hugo Hayatı Biyografi

“Alman, hukukçu. Kant felsefesi ve deneyci felsefe temelindeki hukuk anlayışıyla tanınır.

23 Kasım 1764’de Baden’de doğdu» 15 Eylül 1844’de Göttingen’de öldü. Göttingen Üniversitesinde ;hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra profesör olarak, yaşamının büyük bölümünü geçireceği bu üniversitede, tarihçi, L.T. Spittler’in etkisinde kaldı.

Hugo’nun önemi, hukuk tarihinde yeni bir dönemi başlatmasından ileri gelmektedir; tarih bo­yunca hukukun nasıl geliştiği üzerinde durmuş genel­likle eksik ve, hatalı kavranılan bazı temel ilkelere açıklık ve düzen kazandırmaya çalışmıştır. Alman hukukunda yer alan geleneksel hukuk kurallarıyla Iustinianus Yasalarından aktarılan, ögeleri birbirin­den ayırmıştır. Oldukça sert bir eleştiri üslubuna sahip olan Hugo’nun düşünceleri, Kant felsefesi ile deneyci felsefeye dayanır. Bunun sonucu olarak hukuk çalışmalarında geniş ölçüde doğa bilimlerinde kullanılan yöntemlerden yararlanmıştır.

Hugo’nun çalışmalarındaki temel sorun. Roma hukukuna bitmiş bir hukuk ürünü gözüyle bakan geleneksel yaklaşımdan sıyrılmak, tek tek metinlerin üzerine eğilmek, böylelikle, hem özel hukuk, hem kamu hukuku, hem de anayasa hukuku alanlarındaki tarihsel gelişmeye ışık tutmak olmuştur. Bu temel sorun doğrultusunda, Roma hukukunun Iustinianus öncesi kaynaklarına inmiş, Tarihçi Hukuk Okulu anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Ancak Tarihçi Okul’un kurucusu sayılan Şavigny’nin bazı görüşleri­ni benimsemesine karşın onun “ölçüsüz romantizmi­ni” ve “halk ruhu”na verdiği önemi eleştirmiştir. Bu nedenle Tarihçi Okul’un üyeleri arasında sayılma-* maktadır.

  • Eserleri (başlıca): Beitrdge zıtr civilistischen Bücher- erkenntnis der letZteri vierzig Jahre, 3 cilt, 1&28-İ844, (“Son Kırk Yılın Hukuk Kitaplarının Tanınmasına Katkı­lar”); Natterrecht ah Philosophie des positiven Rechts, 1799, (“Pogitifk Hukukun Felsefesi Olarak Doğal Hukuk”)? *’

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>