Grigori Yefimoviç Rasputin Hayatı

Grigori Yefimoviç Rasputin Kimdir, Grigori Yefimoviç Rasputin Hayatı Biyografi

Rus dîn adamı. Kendisini Romanov hanedanını kurtaracak kutsal bir ki­şi olarak kabul ettirerek çar II. Ni- kolay ve ailesi üzerinde büyük bir etki kurmuştur.

Batı Sibirya’da Tobolsk yakınlarında Pokrovskoye’de doğdu, 30 Aralık 1916’da Petrograd’da (bugün Lening­rad) öldü. Asıl adı Grigori Yefimoviç Novik’tir. Kendi­sine sefih anlamına gelen Rasputin adı köylüler tarafın­dan verilmiştir. Günahın, kurtuluşun gerekli bir önko­şulu olduğuna inanarak yerleşik dinsel öğretiye karşı çı­kan bir mezhepten etkilendi. Genç yaşında köyünden ayrılarak Rusya’yı, Mezopotamya’yı, Balkanlar’ı dolaştı; Kudüs’ü ve Yunanistan’daki kutsal Athos Dağı’nı ziya­ret etti. Köyüne dönüşünde hastalıkları iyileştirme yete­neğine sahip ve keramet sahibi bir kişi olarak tanındı. Ancak Ortodoksluk’a ters düşen inançlarından dolayı so­ruşturmaya uğramak tehdidinden kurtulmak için, 1903’de St.Petersburg’ a (bugün Leningrad) giderek, tövbekar ol­du ve bir din akademisine girdi.

Çar II. Nikolay’ın oğlu Aleksey’in hemofili hastalığı­nı durdurmayı başaracak bir kişi olarak görüldüğünden kilisenin yüksek yetkililerinin de önerisiyle, 1905’de sa­raya götürülüp çar ve çariçe ile tanıştırıldı. Çariçe Alek- sandra Fedorovna’yı kendisi yaşadıkça oğlunun yaşamı­nı kurtaracağına inandırarak kendisini Tanrı tarafından Romanov hanedanını kurtarmak için gönderilmiş kutsal bir kişi olarak kabul ettirdi ve çarlık ailesinin yakın ilgi­sini kazandı. Bu arada, St.Petersburg yüksek sosyetesi­nin salon toplantılarına katılarak mistisizme ve büyücü­lüğe ilgi duyan kişiler arasında yakın dostlar edindi. An­cak insanın kurtuluştan önce günah işlemesi gerektiği bi­çimindeki inanışı ve bu inanışına uygun davranışları, ki­lise, hükümet yetkilileri ve sosyete çevresi tarafından ça­ra şikayet edilmesine neden oldu.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>