Geronimo Goyathlay Kimdir

Geronimo Goyathlay Kimdir,Geronimo Goyathlay Hayatı ve Biyografi

(1829-1908)

ABD’li Kızılderili önder. Apache Kı- zılderilileri’nin kendi yaşam biçimle­rini koruma çabalarına önderlik et­miştir.

Haziran 1829’da Arizona Eyaleti’nin Nodoyohn Kanyonu’nda doğdu, 17 Şubat 1908’de Oklahoma Eyaletinde SillKalesi’nde öldü. Apache Kızılderi­lileri’nin, nesiller boyunca güney batıyı sömürgeleştir­mek isteyen İspanyol ve Kuzey Amerikalılar’a karşı sürdürdüğü direnme geleneğine bağlı kalan Geronimo, 1846’da “savaşçılar konseyi “ne kabul edildikten sonra, Meksika’da Sonra ve Chihuahua’ya düzenle­nen akınlara katıldı. 1858’de annesi,karısı ve çocukları Meksikalılarca öldürüldü.

1874’de 4.000 kadar Apache Kızılderilisi ABD yönetimi tarafından zorla Arizona’da San Carlos’ta çorak bir bölgeye yerleştirildiler. Onlardan barışı ve Hıristiyanlığı benimsemeleri, tarımla uğraşmayı ka­bul etmeleri isteniyordu. Çok kötü yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan, kabile geleneklerini sürdürmeleri yasaklanan ve sıla özlemi çeken Apacheler, 1881’de Geronimo’nun önderliğinde ayaklandılar. Yapılan savaş sonucunda yarbay George F.Crook yönetimindeki ABD güçleri 1884’de Apacheler’i ye­nerek onları tekrar San Carlos’taki kampa gönderdiler. Geronimo 1885’de bir grup Kızılderiliyle birlikte kamptan kaçtı. Kaçan grup ABD’li ve Meksikalı askerler tarafından uzun süre izlendi. Sonunda Gero­nimo, iki yıl hapis yattıktan sonra yanındakilerle birlikte Arizona’ya dönmelerine izin verilmesi koşu­luyla, teslim oldu. Ancak ABD yetkilileri bu sözü tutmadılar.

Geronimo 1894’e değin Pickens Kalesi’nde hapis kaldıktan sonra savaş suçlusu olarak Sili Kalesi’ne gönderildi. Daha sonra Omaha ve Buffalo sergilerin­de ve 1904 St.Louis Dünya Fuarı’nda “Vahşi Batı”mn simgesi olarak halka teşhir edildi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>