Georgios Gemistos Plethon Kimdir

Georgios Gemistos Plethon Kimdir, Georgios Gemistos Plethon Hayatı Biyografi

Bizanslı filozof. Platon ve Yeni- Platonculuk’un Avrupa’da tanınma­sına öncülük edenlerdendir.

Constantino polis’de (İstanbul) doğdu, Floransa’ da öldüğü sanılmaktadır. Bizans’ta felsefe, tanrıbilim ve mantık öğrenimi görmüş, özellikle Platon ve Plotinos’un geliştirdiği Yeni-Platonculuk üzerinde kapsamlı çalışmalarıyla ün sağlamıştır.

Bu alandaki başarılarını duyan Floransa Devlet Başkanı Cosimo Medici, kendisini, Floransa Platon Akademisi’ni kur­mak için çağırmıştı. Bu çağrıya uyan Plethon, Bizans’ tan ayrılarak Floransa’ya gitmiş, akademinin kurul­ması için gereken düzenlemeleri yapmış, birkaç yıl burada Platon ve Plotinos felsefelerini okutmuştur.

Plethon, Hristiyan inançlarından kaynaklanan düşünceye karşı Platon felsefesinin, yeni bir yorumdan geçirilerek, geliştirilmesi gereğini savunmuş, kili­se öğretilerine us ilkelerine dayalı bir içerik kazandır­mak istemiştir. Bu arada, ikisinin de tek tanrıcı oluşu­nu ileri sürerek, İslamlıkla Hristiyanlık’ı uzlaştırma girişimlerinde bulunmuştur.

Ona göre felsefeye, özel­likle Platon ve ondan esinlenen Yeni-Platonculuk’a, dayanmayan bir inanç kurumu, insan sorunlarının çözümünde yeterli ve güven verici değildir. Platon’un geliştirdiği düşünce ve varlık kuramı tektanrıcı dinle­rin ileri sürdüğü inanç anlayışına aykırı değildir. Kilise Babalan, felsefeyi yadsımakla, Hristiyanlık’ı inandırıcı bir kurum olmaktan çıkarmışlar, birtakım tutarsız kanıların dini yozlaştırmasına yol açmışlar­dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>