Georgi Valentinoviç PLEHANOV Kimdir

Georgi Valentinoviç PLEHANOV Kimdir, Georgi Valentinoviç PLEHANOV Hayatı Biyografi

Rus düşünür ve siyaset adamı. Rus­ya’da Marxist düşüncenin yayılmasında önemli rol oynamıştır.

11 Aralık 1856’da Rusya’da Tambov’da Guda- lovka köyünde (bugün Lipetsk’te Griazi) doğdu, 30 Mayıs 1918’de Finlandiya’da Terioki’de (bugün Le­ningrad yakınlarında Zelenogorsk) öldü. Soylu ancak orta halli bir aileden gelmekteydi. Babasının isteğine uyarak Voronej’deki askeri liseye yazıldı. Liseyi bitirdikten sonra, 17 yaşında St.Petersburg’a (bugün Leningrad) giderek Konstantin ovskoye Askeri Okulu’na girdiyse de bir dönem sonra okuldan ayrılarak 1874 sonbaharında Madencilik Enstitüsü’ne geçti. Bu dönemde, siyasetle ilgilenmeye başlayarak Rusya’da- ki başlıca devrimci akım olan Narodnikler’e (Rus Halkçıları) katıldı. 1876’da siyasi eylemlerinden ötürü okuldan atıldı. Aralık 1876’da St.Petersburg’daki Kazan Katedrali’nin önünde yapılan Rus tarihinin ilk büyük siyasi gösterisinin örgütleyicileri ve konuşmacıları arasında yer aldı. 1879’da Toprak ve Özgürlük adlı Narodnik örgüt içindeki bölünmede bireysel teröre karşı çıkan gruba katıldı ve bu grubun önderlerinden biri durumuna geldi. Çarlık polisinin artan baskıları nedeniyle Ocak 1880’de isviçre’ye geçen Plehanov, bu tarihten Şubat Devriminin gerçekleştiği 1917 yılma değin 37 yıl boyunca, Batı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde siyasi mülteci olarak yaşadı.

  • Eserleri (başlıca): Socialism and Political Strugele, 1883, ( Sosyalizm ve Siyasi Mücadele, 1967); Our Diffe- rences, 1885, (“Farklarımız”); N.C.Tchemischevısky, 1894, (“N.Ç. Çernişevski”); Anarchismus un d Sozialismus, 1844, (“Anarşizm ve Sosyalizm”); Oçerki po istoriy materializma, 1894, (“Materyalizmin Tarihine Katkı”) On the Question of the Development of the Monistic View of History, 1895, (Ing. çev. 1947), (“Birci Tarih Görüşü­nün Gelişim Sorunu Üzerine”); The Russian Worker in the Revolutionary Movement, 1895, (“Devrimci Hareket­te Rus İşçisi”); The Materialistic Conception of History, 1897, (“Tarihe Maddeci Bakış, 1935); The Role of Individua! in History, 1898, (Ing. çev. 1940), (Tarihte Bireyin Rolü, 1982); Unadressed Letters, 1899, (“Adressiz Mektuplar”); The Proletarian Movement and Bourgeois Art, 1905, (“İşçi Sınıfı Hareketi ve Burjuva Sanatı”); Art and Social Life, 1912, (İng. çev. 1953), (Sanat ve Sosya­lizm, 1967); The History of Russian Social Thought, 3 cilt, 1914, (İng. çev. 1938), (“Rus Toplumsal Düşüncesinin Tarihi”); Socineniya, (ö.s.), 24 cilt, 1923-;1927, (“Yapıt­lar”); Fundamental Problems of Marxism,(İng. çev. 1929), (Marksist Düşüncenin Temel Meseleleri, 1964); Sınıf Mücadelesi, (Türk. çev. 1969, Komünist Manifesto’nun Rusça basımına önsöz).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>