Georges Vacher de Lapouge Kimdir

Georges Vacher de Lapouge Kimdir, Georges Vacher de Lapouge Hayatı Biyografi

Fransız, sosyolog. Sosyolojide Irkçı Okul’un kolu olan Antropometrik Okul’un temsilcilerindendir.

De Lapouge, Otto Ammon’la birlikte ırkçılığı biyoloji ve antropolojinin verilerine dayanarak temel- lendiren Antropometrik Okul’un temsilcilerindendir. Les selections sociales (“Toplumsal Ayıklanmalar”) adlı kitabında Darwincilik’i eleştirerek ırkların melezleşmesinin geçici bir olgu olduğunu, ırkların arılığı ya da egemen karakterlerinin ciddi bir değişikliğe uğra­madığını öne sürmüştür. De Lapouge, Avrupa halkını zoolojik anlamda üç ırka ayırmaktadır: Homo Euro- paeus ya da Ari ırk, Homo Alpinus ve Homo Contractus. Bu üç ırkı fizyolojik, psikolojik ve kültürel özellikleriyle tanımlayan de Lapouge’a göre, ırkın en ayırt edici özellikleri kafa biçimi ve renktir. Öte yandan, bu fizyolojik özelliklerle ruhsal ve zihinsel özellikler arasında çok sıkı bir bağ vardır.

De Lapouge her türlü yaratıcı eylemin Homo Europaeus ya da Ari ırk tarafından ortaya çıkarıldığı­nı, belli bir toplumdaki yüksek sınıfların dolikosefal olan Ari ırka, aşağı sınıfların ise öbür ırklara bağlı olduğunu öne sürmüştür. Irk farkı salt çeşitli toplum­lar arasında değil, aynı zamanda çeşitli sınıflar arasın­da da vardır. Bu nedenle belirli bir toplumun geliş­mişliği ya da gerikalmışlığı, o toplumu oluşturan insanların ırkına bağlıdır. Ari ırktan olanların, yani dolikosefallerin çoğaldığı oranda toplum ilerler. Öte Olasılıklar yandan, de Lapouge’a göre, soyluların kafatasları, kuramı ortalama olarak aşağı sınıflardan olanlarınkine, kentlilerinkine ve köylülerinkine oranla daha uzundur. Amerika ve İngiltere’nin ilerlemişliğini uzun kafalıla­rın nüfusunun yüksek olmasına bağlayan de Lapouge, Fransa’nın gerilemesini de yine bu ırkın azalmasıyla açıklamaktadır.

Eserleri (başlıca): Les selections sociales, 1896, (“Top­lumsal Ayıklanmalar”); Race et milieu social, 1899, (“Irk ve Toplumsal Çevre”); L’Aryen et son role social, 1899, (“Ari Irk ve Toplumsal Rolü”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>