Gallo Galli Kimdir

Gallo Galli Kimdir,Gallo Galli Hayatı ve Biyografi 

İtalyan filozof. Croce ve Gentile’nin görüşlerinden kaynaklanan bir varlık öğretisini geliştirmeye çalışmıştır.

26 Ocak 1889’da Montecarotto’da doğdu. Roma ve Milano üniversitelerinde felsefe öğrenimi gördü. Önce öğrencisi olduğu Varisco’nun görüşlerini benimsedi, Hegel’den kaynaklanan bir bilgi kuramına bağlandı, sonra düşüncelerini değiştirerek Croce ve Gentile’nin yolunu izledi. 1936’da Cagliari Üniversi­tesinde kuramsal felsefe profesörü oldu. 1939’da Torino Üniversitesinde felsefe kürsüsünün başına getirildi.

Yapıtlarında bilgi, bilinç ve anlık sorunlarını işleyen Galli’nin felsefesinin temelini bilince dayalı bir bilgi görüşü oluşturur. Ona göre varlık düşüncesi insanda deney üstü ve içkin olarak vardır. Bilginin oluşumunda bu düşüncenin etkisi görülür. Gerek bu düşünceyi gerek onunla ilgili bilgiyi edinmede başlıca yeti bilinçtir. Bilinç doğrudan doğruya sezme gücüyle iş görür. Sezme gücünün ikisi bilgi, ikisi de eylemle ilgili olmak üzere dört türü vardır, a) Duyulur bilgiyi sağlayan güç: Bu bilgi nesneldir, tek tek nesnelerden edinilmesine karşın bir birlik oluşturur, birbirinden ayrılamayan bir çoğulluk niteliği taşır, b) Us bilgisi: Bu da tek tek nesnelerden edinilen, değişik biçimleri olan, anlıkta usun işleyip düzenlemesiyle aydınlığa çıkarılan bilgidir, c) Duyulur bilgiden kaynaklanan içtepi ve içgüdü eylemi. Bu aşamada, duyulardan sağlanan ve usla işlenen bilgi kişide birtakım eylemler doğurur. Bu eylemler biri içtepi, öteki içgüdü olmak üzere iki türlüdür, d) Istençli eylem ise yalnız us bilgisine dayanır.

Galli, insanda, duygunun etkin bir yeti olduğu kanısındadır, özellikle öznel edimlerin duygudan kaynaklandığını ileri sürer. Bu niteliği nedeniyle duygu tümelin karşıtıdır. Mantık sorunlarının çözü­münde Hegel’in geliştirdiği diyalektik yönteme bağ­lanan Galli, oluş konusunda tinsel gerçekçiliği savunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>