Galileo Galilei Kimdir

Galileo Galilei Kimdir,Galileo Galilei  Hayatı ve Biyografi

(1564-1642)

İtalyan astronomi ve fizik bilgini. Yer’in Güneş çevresinde döndüğünü kanıtlayan gözlemleri ve fizikte yeni bir çağı başlatan deneyleriyle, Orta Çağ düşüncesinden çağdaş gözlemsel ve deneysel bilime geçişi simgeler.

15 Şubat 1564’de Pisa’da doğdu, 8 Ocak 1642’de Floransa yakınlarındaki Arcetri’de öldü. Bilim dünyasında soyadından çok küçük adıyla anılan Galileo, ünlü besteci ve müzik kuramcısı Vincenzo Galilei’nin oğludur. On yaşlarındayken, ailesinin Pisa’dan ayrılıp Floransa’ya yerleşmesi üzerine ilk eğitimine bu kentte başlayan Galileo, 1575’ten 1581’e değin, Floransa’ya yakın Vallombrosa’daki Santa Maria manastırı rahip­lerinin denetiminde Yunanca, Latince, mantık ve tanrı bilim okuduktan sonra, tıp öğrenimi yapmak üzere Pisa Üniversitesi’ne yazıldı. Babasının isteğiyle seçtiği bu bilime de, hekimlik mesleğine de en küçük bir ilgi ve istek duymazken, 15 83’ten sonra, aile dostu olan bir matematikçinin aracılığıyla tanıdığı Arkhimedes geometrisine ve matematiğe giderek artan bir ilgiyle bağlanmıştı. Tıp öğrenimini engeller kaygısıy­la, müzik kuramcılığından gelen derin matematik bilgisini oğluna aktarmaktan kaçınan ve matematik çalışmalarına uzun zaman karşı çıkan Vincenzo Gali­lei, oğlunun yeteneği ve kararlılığı karşısında ister istemez bu yeni seçimine boyun eğdi. Ancak, ailenin geliri üniversite giderlerini karşılamaya yetmeyecek kadar kısıtlı olduğundan, 1585’de diplomasını bile almadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Gali­leo çaresiz Floransa’ya döndü. Arkhimedes ve Eukleides geometrilerini inceleyerek matematik ve fizik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bu üç yıl boyunca tek geçim kaynağı, Floransa ve Siena’da soylu ailele­rin çocuklarına verdiği özel derslerdi.

Bu dönemde, birinde hidrostatik teraziyi tanımladığı, öbüründe de katı cisimlerin ağırlık merkezini incelediği iki küçük incelemesiyle üniversite çevrelerinde adını duyurmaya başlamıştı. Nitekim, 1588’de bir dizi konferans vermek üzere Floransa Akademisi’ ne çağrıldı, 1589’da da üç yıllık bir sözleşmeyle Pisa Üniversitesinde matematik profesörlüğüne getirildi. Ancak, olumsuz bir deneyim olan bu ilk akademik görevi, sürenin bitiminde ne Galileo, ne de üniversite sürdürmek istedi. Hem ödenen ücret çok düşüktü, hem de Galileo’nun aşırı tartışmacı ve ödün vermez tutumu, özellikle de Aristoteles fiziğine aykırı görüşleri öğretim görevlileri arasında huzursuzluk yaratmıştı. Üstelik, 1591’de babasının ölümü üzerine ailenin en büyük çocuğu olarak annesinin ve altı kardeşinin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalan Galileo, 1592’de daha iyi koşullarla Padova Üniversitesinden matematik profesörlüğü önerisi alınca he­men kabul etti. Bu üniversitede geçen 18 yıl Galileo’nun en verimli dönemi olmuş, astronomide çığır açan gözlemlerini ve çağdaş fiziğin başlangıcı sayılan araştırmalarını hep bu dönemde gerçekleştirmiştir.

  • Eserleri (başhca): La bilancetta, 1586, (“Küçük Terazi”); De motu, 1590, (“Hareket Üstüne”); Le mecca- niche, 1600, (“Mekanik”); Sidereus nuncius, 1610, (“Yıl­dızların Habercisi”); Discorso intorno aile cose che stanno in su l’acqua et che in auelle si muovono, 1612, (“Suda Duran ve Hareket Eden Cisimler Üstüne Söylev”); Lettere sulle macchie solari, 1613, (“Güneş Lekeleri Üstüne Mektuplar”); Discorso sulle comete, 1619, (“Kuy­rukluyıldızlar Üstüne Söylev”); II saggiatore, 1623; Dialo­go sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632, (“İki Büyük Dünya Sistemi Üstüne Konuşmalar”); Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica, 1638, (“Mekanikle İlgili İki Yeni Bilim Üstüne Konuşmalar ve Matematiksel Kanıtlar”); Le öpere di Galileo Galilei, (ö.s.), A.Favaro (der.), 20 cilt, 1890-1909, (“Galileo Galilei’nin Yapıtları”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>