Gaius Caesar Kimdir

Gaius Caesar Kimdir,Gaius Caesar Hayatı Biyografi

Romalı devlet adamı. Roma cumhu­riyetini diktatörlüğe dönüştür­müştür.

Gaius Julius Caesar, İÖ 13 Temmuz 100’de Roma’da doğdu. İÖ 15 Mart 44’de aynı yerde öldü. Söylenceye göre soyu Roma’nın kurucusu Aeneas ile Küçük Asya ana tanrıçasına dek dayanır. Babası Gens Julia adlı patrici ailesinden olup bir süre preator ve prokorısül oldu. Annesi ise bir plep olan Aurelia’. dır. Söylenceye göre dünyaya gelişi tıp tarihine Cesarien (Sezaryen) adıyla geçen bir ameliyatla ger­çekleşmiştir.

Teyzesi Julia Halk Partisi’nin önde gelenlerinden Gaius Marius ile evli olduğundan baştan beri bu parti ile ilişkisi |olan Caesar, İÖ 83’de bu partinin yandaşla­rından konsül Cornelius Cinna’nın kızı Cornelia ile evlendi. İÖ 82’de kendini diktatör ilan eden Sulla, Caesar’dan Halk Partisi ile ilişkisini kesmesini ve eşinden ayrılmasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Caesar’ın tüm hakları elinden alındı. Öldürülmekten Vesta rahibelerinin yardımıyla kurtuldu ve sürgüne gönderildi. İÖ 78’de Sulla’nın ölümü üzerine sür­günden dönen Caesar, Sulla anayasasına karşı verilen mücadeleye katıldı. Pompeius ile Licinius Crassus’un senatonun karşıtı olan partiyle ilişki kurmalarında önemli rol oynadı.

Pompeius ile Crassus aralarındaki anlaşmazlığı unutup, İÖ 70 yılının konsülleri olduktan sonra Sulla’nın gerici nitelikteki yasalarını kaldırdılar. Pom- peius’un önerisiyle halk tribunluğu yeniden oluştu­ruldu.

Crassus, Caesar’ın yeteneğini görerek yükselme­si için gerekli parayı verdi. Caesar İÖ 68’de quaestor (ceza davaları ve mali işleri yürütme sorumlusu) seçilerek senatoya girdi.

İÖ 78’de Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan kor­sanlar büyük sorun yaratıyorlardı. Pompeius, İÖ 67’de bu sorunu çözmek üzere olağanüstü yetkiyle Akdeniz kıyılarım denetlemek üzere üç yıl süreyle prokonsül (konsül yetkisiyle donanmış eyalet valisi) oldu. Bir donanma oluşturan Pompeius, korsanlar sorununu üç ayda çözümleyerek Roma’da büyük ün kazandı. İÖ 66’da konsül Cicero’nun yardımıyla Kilikya, Bitinya ve Asya eyaletleri valiliğine getirile­rek Pontus Kralı VI. Mithridates’e karşı girişilen savaşa komutan oldu.

Pompeius’un güçlenmesi Crassus ile onun yardı­mıyla quaestor olan Caesar’ı ürkütüyordu. Bu neden­le o Doğu’da iken Caesar ile Crassus, Roma’da senatoyu yıpratmaya ve senatörler arasındaki çelişki­lerden yararlanmaya çalışıyorlar, para ile devlet me­murlarım ve halk tribunlarını elde ederek istedikleri kararları çıkarttırıyorlardı.

Giderek güçlenen Pompeius’a karşı yasadışı yöntemlere de başvurdular. IO 66’da Catilina’nın düzenlediği suikaste katıldılar. İÖ 65 yılının konsüllerini öldürmeyi amaçlayan bu suikastin ardından Crassus diktatör, Caesar da magister equitum (süvari komutanı) olacaklardı. Ancak suikast gerçekleşmeden açığa çıkınca bu işten sıyrılarak Caesar aed.il (kent yöneticisi) Crassus ise censor (askeri ve mali kayıtları düzenleyen sorumlu) oldular.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>