FUAD PAŞA

FUAD PAŞA Kimdir,FUAD PAŞA Hayatı ve Biyografi

(1815-1869)

Osmanlı sadrazamı. Tanzimat döneminde 5 kez hariciye nazırlığı, 2 kez de sadrazamlık yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 12 Şubat 1869’da Fransa’nın Nice kentinde öldü. Ulemadan, şair Keçecizâde İzzed Molla’nın oğludur. Önce Arapça ve Farsça öğrenerek din adamı olmak istedi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbi- ye’ye girdi. Öğrenim dili Fransızca olan bu okulu bitirdikten sonra askeri doktor olarak Trablusgarb’a gitti.

1837’de Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın teşviki ile Babıâli tercüme odasına girdi. 1840’ta Londra Sefareti başkâtipliğine getirildi. 1843’de Mad­rid’de, 1844’de Lizbon’da geçici elçilik yaptı. Koruyu­cusu olan Reşid Paşa’nın sadrazam olması üzerine Divan-ı Hümayun amedciliğine getirildi.

1848 Macar ayaklanmasını bastırmak için Avus­turya’ya yardıma giden Ruslar’ın, Osmanlı toprağı olan Eflak’a da girmeleri üzerine, durumu yerinde incelemesi için 1849’da Bükreş’e gönderildi. Rusya ve Avusturya, Osmanlılara sığınan Polonya ve Macar mültecilerini geri istiyorlardı. İngiltere ve Fransa’nın
desteğini alan hükumet, mültecilerin geri verilmemesi yolunda Fuad Efendi’ye kesin emir verdi. Sorunu halletmek için olağanüstü elçi olarak aynı yıl Petersburg’a gönderildi. Sorun anlaşma yoluyla çözümlen­di. 1850’de İstanbul’a döndü. 1852’de özel bir görevle Mısır’a gönderildi. Mısır’ın yıllık vergisini artırarak, geri döndü. Reşid Paşanın koruduğu bir başka kişi olan Âli Paşa 1852’de sadrazam olunca, Fuad Efendi de hariciye nazırlığına getirildi. 1853’de bu görevden ayrıldı.

Fuad Paşa, yakın çalışma arkadaşı Âli Paşa gibi Reşid Paşanın koruyup yetiştirdiği bir kişidir. Bu üç paşa Tanzimat’ın mimarları olarak kabul edilirler. Fuad Paşa Avrupa siyasi gelişmelerini yakından izleyen, Osmanlı Devletinin ancak Avrupa devletleri arasındaki güç dengelerinden yararlanarak yaşayabileceğine inanan bir devlet adamıydı.

  • Eserleri (başlıca): Kavaid-i-Osmaniye, 1851; Vasiy- yetname, (ö.s.), 1869.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>