Friedrich Albert Lange Hayatı

Friedrich Albert Lange Kimdir, Friedrich Albert Lange Hayatı Biyografi

Alman, düşünür. Yeni Kantçılık’ın öncülerindendir.

28 Eylül 1828’de Solingen yakınlarında Wald’de doğdu, 12 Kasım 1875’de Marburg’da öldü. Protestan tanrı bilimci J.P.Lange’nin oğludur. Duisburg’da Herbart’ın öğrencisi oldu, Bonn Üniversitesi’ni bitirdi. Köln, Bonn ve Duisburg’da öğretmen olarak görev aldı. 1861’de siyasal etkinlikleri nedeniyle üniversite­den uzaklaştırıldı. Duisburg Ticaret Odası sekreterli­ği ve sosyal demokrat bir yayın organının yönetmen­liğini üstlendi. Bu işleri de aynı gerekçeyle bırakmak zorunda kaldı. Bir süre gazete çıkardı, 1866’da isviçre’ye gitti. 1870’de Zürich Üniversitesi’nde man­tık ve edebiyat, 1873’de de Marburg Üniversitesi’ne felsefe profesörü oldu.

Lange, Bebel’in önderlik ettiği Alman sosyal demokrat işçi hareketini destekleyerek, sendikalar içinde çalışmış, Prusya’nın yayılmacılığına karşı çık­mıştır. Toplumsal sorunların işçilerin eğitimsizliğiyle ilişkili olduğu, emekçilerin gereksinmelerinin ancak toplumsal reformlarla karşılanabileceğini savunmuş­tur.

Lange’nin Geschichte des Materialismus (“Özdekçilik’in Tarihi”) adlı yapıtı, Mekanikçi Özdekçi- lik’e getirdiği eleştiriyle önem kazanmıştır. Yapıtta, doğa olgularında bu akımın geçerli olduğunu, ancak insan davranışları ve toplumsal olaylar konusunda, dolayısıyla da bütün dünya için, açıklayıcı sayılama­yacağını öne sürmüştür. Kant’ın görüşlerinden yola çıkarak bilgi ögelerinin olgulara indirgenebileceğini, biçim ve kategorilerin öznelliğini, iç gözlem yoluyla tine varılamayacağını ve metafiziğin olanaksızlığını savunan Lange, Marburg’da Yeni-Kantçılık’m başla­masına olanak sağlamıştır. Metafizik kuramların, din ve sanatın dışına çıkarak, bilimsel bilgi alanına girme­mesi gerektiği konusundaki görüşleri, öğrencisi Vai- hinger’i etkilemiştir. Marburglu Yeni-Kantçı düşünürlerden H.Cohen ve Natorp ise onun kimi düşün­celerini eleştirenler arasındadır.

  • Eserleri(başlıca): Die Arbeiterfrage, 1865, (“İşçi Sorunları”) J.S.Mill’s Ansichten über die Soziale Frage, 1866, (“Toplumsal Sorunlar Konusunda J.S.Mill’in Gö­rüşleri”); Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, 2 cilt, 1867, (“Özdekçilik’in Tarihi ve Çağımızdaki Anlamının Eleştirisi”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>