François Hotman Hayatı

François Hotman Kimdir, François Hotman Hayatı Biyografi

Fransız hukukçu ve siyaset kuramcı­sı. Fransa’da mutlakiyet yönetimine karşı çıkmış, meşruti monarşi yöneti­mini savunmuştur.

23 Ağustos 1524’de Paris’te doğdu, 12 Şubat 1590’da Basel’de öldü. Franciscus Hotmanus ya da Hotemanus olarak da anılır. Silezyalı bir ailenin oğludur. Orleans Üniversitesi’nden hukuk dalında doktora derecesi aldı. 1546’da Paris Üniversitesi’nde Roma hukuku profesörü oldu. 1547’de mezhep değiş­tirerek Protestan oldu ve Jean Calvin’in önderliğinde­ki reform hareketine katıldı. Lyon, Cenevre, Lozan ve Strasbourg üniversitelerinde verdiği hukuk dersle­rini Calvin de izledi. Ağustos 1572’de Protestanlar’a karşı düzenlenen Saint-Barthelemy katliamından he­men sonra, Fransa’dan ayrılarak İsviçre’ye yerleşti. Bu tarihten ölümüne değin Cenevre ve Basel üniversi­telerinde hukuk dersleri vermeyi sürdürdü.

Hotman, Iustinianus yasalarını filoloji ve tarih bilimlerinin yardımıyla anlamayı ve araştırmayı amaçlayan Alciati ve Cujas’nın, Hümanist Hukuk Oku- lu’ndandır. Hukuk üzerine en ünlü kitabı olan Anti-Triboniana’d&, 16.yy Fransası ve geleneksel Fransız hukuku ile, Iustinianus dönemi Roma’sı ve Roma hukuku arasındaki farklılığa dikkat çekmiştir. Roma hukukunun, bütünüyle Roma’ya özgü koşulla­rın ürünü olduğu, adalet ve doğal aklın yerini tutmaya çalıştığını savunmuştur. Iustinianus’un düzenlettiği Roma hukukunun birçok bakımdan zamanın gerisin­de kaldığına, çoğu parçalannın anlamını yitirdiğine değinerek, bu hukukun bunca zaman etkinliğini sürdürmesini, yönetici kişiler ve papalık tarafından gereğinden fazla önemsenmesine bağlamıştır. Anti- Triboniana’dz, Roma hukukunun geçersizliğini orta­ya koyarak, soyut adalet ile töresel hukuk ilkelerini ve Kutsal Kitap’a dayanan yargılama yöntemlerini sa­vunmuştur.

  • Eserleri (başlıca): Anti-Triboniana, 1567; Franco- Gallia, 1573; Opera, 3 cilt, (ö.s.),* 1599-1601, (“Toplu Yapıtlar”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>