Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Kimdir

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Kimdir,Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Hayatı ve Biyografi 

(488-583)

İtalyan, filozof. Felsefe ve anlık konu­sundaki yapıtlarıyla skolastik felsefeye kaynak oluşturmuştur.

Kalabriya’nın Scylacium kasabasında doğdu ve orada öldü. Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunma­maktadır. 20 yaşındayken Heruler kralı Odoaker’den kontluk payesini alan Cassiodorus, bu krallığın yıkıl­masıyla birlikte Ostrogot Kralı Theoderich’in sarayı­na çağrılmış; burada önce yazıcı, sonra da maliye bakanı olarak görev almıştır. Theoderich’den sonra gelen krallar tarafından da değerli görülerek adalet bakanlığı gibi görevlere getirilmiş; ancak 50 yıl süren devlet hizmetlerinden sonra Gothlar’ın yıkılması üzerine Vivarium Manastırı’na çekilmiştir. Burada çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Cassiodorus, kilise büyüklerinin yapıtlarından ve eski Yunan ve Latin yazmalarından oluşan bir kitaplık kurmuştur. Tanrı bilim ve yedi bağımsız sanat üzerine çalışmalarıyla Orta Çağ düşüncesine önemli katkılarda bulun­muştur.

Cassiodorus, bir ruhbilimci olarak De Anima adlı yapıtında, tinin gövdesiz bir varlık olduğunu öne sürmüştür. Tin, bu niteliğiyle ölümsüzlük ve Tanrısal bir özellik kazandığı gibi bir us varlığı da olmaktadır.

Adem’in cennetten kovuluşundan 519 yılına dek dünya tarihini anlatan ve kiliseyle ilgili eski metinler­den yararlanarak yazdığı Chronica İlk Çağ yazınının değerli bir örneğidir.

Cassiodorus’un en önemli yapıtlarından biri de, Yedi Bağımsız Sanat’ın temellerini kurduğu, lnstituti- ones’tir. Ayrıca Quadrium (“Dört bağımsız bilim”) bölümüne giren ders kitabı De Artibus ac disciplinis liberalium litterarum, Martinus Capella’nın ansiklo­pedisi, Boetius’un yorumları ve Porphyrios’un Eisa- goge’si ile birlikte Orta Çağ biliminin temeli olmuş­tur. Onun bu çalışmaları Platon’un Timaios diyaloğu, Cicero, Seneca ve Augustinus’un yapıtları ile birlikte de skolastik felsefenin başlangıçta yararlandığı kay­naklar arasına girmiştir. Cassiodorus’un yapıtları 1669’dan sonra yeniden basılarak felsefe alanına kazandırılmıştır.

  • Eserleri (başlıca): Chronica, (“Tarih Günlüğü”); Ins- titutiones,(“Kurumlar”); De Artibus ac disciplinis liberali­um litterarum, (“Bağımsız Bilimlerin Öğretileri ile İlgili Sanatlar”); Saeculares Lectiones, (“Çağlardan Seçmeler”); De Anima, (“Ruh Üzerine”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>