Ferdinando Galiani Kimdir

Ferdinando Galiani Kimdir,Ferdinando Galiani Hayatı ve Biyografi

(1728-1787)

İtalyan, iktisatçı. Değer kuramı üze­rine çalışmalar yapmıştır.

2 Aralık 1728’de Chieti’de doğdu, 30 Ekim 1787’de Napoli’de öldü. 16 yaşında G.B.Vico’nun Eski Çağdaki iktisadi ve siyasi yaşamın çeşitli yönleriyle ilgili incelemeleri üzerine yazılar yazdı. Ardından J.Locke’un para ile ilgili çalışmalarını İtalyanca’ ya çevirdi. Çeviriye eklediği açıklayıcı notlar daha sonra yazdığı Della moneta (“Para Üzerine”) adlı önemli yapıtının temelini oluşturdu. 1759-1769 döne­minde Napoli kralının Paris elçiliği sekreterliğine getirildi. Bu görevi sırasında Fransız iktisatçılarla tanışmak fırsatını buldu.

Della moneta döneminin diğer iktisat çalışmaları arasında değer sorununa getirdiği açık çözümlemelerle ön plana çıktı. Galiani bu kitabında para olarak kullanılan mallar da dahil olmak üzere bir malın değerinin, sağladığı fayda veya malın insan gereksinimlerini karşılama kapasitesi ve malın kıtlık derece­si tarafından belirlendiğini ileri sürdü. Malın kıtlığım, o maldan istenilen miktar ile var olan miktar arasındaki ilişki olarak tanımlayan Galiani’nin geliştirdiği bu kavram, kendisinden sonraki iktisatçılar tarafından da sıkça kullanıldı. Malın insan emeği tarafından üretil­diği durumlarda ise malın değerinin üretim süresince kullanılan emek maliyeti tarafından belirlendiğini ve bu maliyetin de emek için gerekli mallara göre değişebileceğini öne sürdü. Fayda kuramına ilişkin çalışmalarında cebirsel bir grafik yoluyla en az maliyetle, faydayı en fazlaya çıkarmanın olası olacağı­nı savundu.

Galiani toplumsal yasaların doğal yasalar gibi kesin ve değişmez olduğunu ileri süren görüşe karşı çıktı. Her ülkede, her koşulda tarıma öncelik verilmesi gerektiğini öne süren Fizyokratlar’a karşı yer, zaman, koşullar gibi etmenleri dikkate alan tarihçi görüşü savundu.

Eserleri (başlıca): Della moneta, 1751, (“Para Üzeri­ne”); Delle lodi di papa Benedetto XIV, 1758, (“Papa Benedictus XIV’e Övgü”); Dialogues sur le commerce des bles, 1770, (“Buğday Ticareti Üzerine Konuşmalar”); De’doveri de’principi neutrali, 1782, (“Yansızlık İlkesinin Zorunluluğu Üzerine”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>