Ferdinand Raimund Hayatı

Ferdinand Raimund Kimdir, Ferdinand Raimund Hayatı Biyografi

Avusturyalı tiyatro yazarı ve oyun­cusu. Eski Viyana geleneksel halk ti­yatrosu doğrultusunda oyunlar yazmıştır.

1 Haziran 1790’da Viyana’da doğdu, 5 Eylül 1836’da Güney Avusturya’da, Pottenstein’da öldü. Bir maran­gozun oğluydu. Babasının ölümü üzerine küçük yaşta çalışmaya başladı. Tiyatro çevrelerine girdi. 1808’den son­ra gezici tiyatro gruplarıyla birlikte dolaştı. 1814-1817 arasında Viyana’da Josephstâdter Theater’de, 1817’den sonra da Leopoldstâdter Theater’de yönetmenlik ve yö­neticilik yaptı. Aynı zamanda başarılı bir tiyatro oyun­cusu oldu. Önceleri Yunan tragedyalarında, sonraları da güldürülerde karakter rollerine çıktı. 1823’de oyun ya­zarlığına başladı. 1834’de Gutenstein Çiftliği’ne yerleş­ti. İki yıl sonra bir köpeğin ısırması üzerine kuduz ol­mak korkusuyla kendini öldürdü.

Raimund, Avusturya ve Alman edebiyatında 19. yy başlarında yer alan Biedermeier döneminin Grillparzer’ den sonra gelen en önemli tiyatro yazarıdır. Yazdığı ma­salsı oyunlarla Viyana halk tiyatrosu geleneğini sürdür­müştür. Eski Viyana kaba halk güldürülerini olgunlaştırmış, geniş kitlelere seslenen sahne yapıtları oluşturmuş­tur. Derin bir gülmece anlayışı ile melankolik bir hava­yı, gerçeklikle masal dünyasını bağdaştırmayı başarmış­tır.Kıskançlık,ölçülülük, sadakat gibi kavramları alego­rik figürler aracılığıyla yansıtmıştır. Oyunlarının birço­ğunda yer alan şarkılar sonradan halk şarkısı niteliği ka­zanarak günümüze değin gelmiştir. Tüm görsel ve işit­sel nitelikleri birleştiren oyunları Viyana’nın kendine öz­gü tiyatro ve müzik yaşamıyla bütünleşmiştir.

Eserleri (başlıca): DerDiamant des Geisterkönigs, 1825, (“Cinler Kralının Elması”); Das Madchen aus der Feemvelt oder der Bauer als Millionâr, 1826, (“Periler Dünyasından Gelen Kız ya da Köylü Milyoner Olursa”); Der Alpenkönig undderMenschenfeind, 1828, (‘ ‘Alpler Kralı ve İnsan Düş­manı”); Der Verschıuender, 1834, (“Savurgan”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>