Ernst Diez Kimdir

Ernst Diez Kimdir, Ernst Diez Hayatı Biyografi

Avusturyalı sanat tarihçisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sanat Tarihi Bölümü’nü kurmuştur.

27 Temmuz 1878’de Lölling kentinde doğdu, Viyana’da öldü. Sanat tarihi ve arkeoloji eğitimini İ.Strzygowski ve W.Gurlitt’in öğrencisi olarak Graz ve Viyana üniversitelerinde yaptı. 1902’de Graz Üniversitesinde doktor unvanını aldı. 1903-1904’de Ro­ma ve İstanbul’da bilimsel araştırmalar yaptı. 1905’de Viyana’da Avusturya Sanat ve Endüstri Müzesi’ne asistan olarak girdi ve 1907’ye değin orada çalıştı. 1908-1911 arasında Sarre’nin yanında Berlin Müzesinde görev aldı. 1911’de Viyana Üniversitesi’ne asistan oldu. 1908-1911 arasında İran, Hindistan, Mısır ve Anadolu’da araştırmalar yaptı. 1918’de Viyana Üniversitesinde doçent, 1924’de de profesör oldu. 1926’da Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı olan Bryn Mauritius College’dan aldığı çağrı üzerine ABD’ye gitti. 1930-1931 arasında Çin, Japonya, Hindistan ve Cava’da araştırma gezilerine katıldı.

1939’da tekrar Viyana Üniversitesindeki görevine döndü. 1943’de İstanbul Üniversitesi öğretim kadro­suna katıldı. Edebiyat Fakültesinde ayrı bir bilim dalı olarak sanat tarihi eğitimini başlattı. Bu süre içinde Türk sanatı üstündeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1948’de İstanbul Üniversitesinden ayrılarak Viyana’ya geri döndü. Türk, İran, Hint ve Çin sanatları üzerine pek çok makale ve yayını vardır, İslam Ansiklopedisinin yayın kurulunda da görev almıştır.

Ernst Diez’in Türkiye’de sanat tarihi eğitiminin başlamasında çok önemli bir yeri olmuştur. Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü’nün kurulması onun başlattığı gelişmelerin bir sonucudur. Sanat tarihinde Viyana Okulunda yetişen bir bilim adamı olarak Türkiye’de bilimsel yöntem ve karşılaştırmaya dayanan sanat tarihi anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur.

Eserleri (başlıca): Einführung in die Kunst Ostasiens, 1924, (“Doğu Asya Sanatına Giriş”); Kunst des islam (Glück ile), 1925, (“İslam Sanatı”); Churasaniscbe Bau- -denkmaler, 1918, (“Horasan Yapıları”); Alt-Konstantino- pel, 1920, (“Eski Konstantinopel”); Indian Influence in Perisian Art, 1929, (“İran Sanatında Hint Etkisi”); Persian Architecture, 1935, (“İran Mimarlığı”); Iranische Kunst, 1944, (“İran Sanatı”); Türk Sanatı, 1964; Karaman Devri Sanatı (O. Aslanapa ve H.Koman ile), 1950; Türk Sanatı (O.Aslanapa ile), 1955 ; Indische Kunst, Islamische Kunst, 1960, (“Hint Sanatı, İslam Sanatı”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>