Ernst Cassirer Kimdir

Ernst Cassirer Kimdir,Ernst Cassirer Hayatı ve Biyografi

(1874-1945)

Alman, filozof. Yeni Kantçı Marburg Okulu’na bağlıdır. Kültür değerleri­nin yorumlanması ve çözüme götürülmesi konusunda önemli katkıları olmuştur.

Breslau’da doğdu, New York’ta öldü. Berlin, Leipzig, Heidelberg ve Marburg üniversitelerinde öğrenim gördü. Berlin Üniversitesinde felsefe okut­tu. 1919’dan 1933’e değin profesör olarak çalıştığı Hamburg Üniversitesinde son üç yılı rektörlükte geçti. Yahudi olduğundan 1933’de görevinden ve Almanya’dan ayrıldı. 1933-1935 arasında Oxford’da ve 1935-1941 döneminde İsveç’in Göteburg kentinde hocalık yaptı, sonra 1941-1944 arasında Yale Üniversitesinde görev aldı.

Cassirer daha sonra, fiziksel olgu ile tarihsel olgu arasındaki temel ayrımı ortaya koymaya çalıştı. Ona göre fiziksel bir olgu gözlem ve deneyimle belirlenir. Bu olgunun her zaman doğrudan doğruya, gözlemlenen ya da ölçülebilen başka olgularla nedensel bağlan­tısı vardır. Oysa bir tarihçi için sorun böyle değildir. Onun inceleyeceği olgular geçmişle bağlantılıdır, geçmişi bir daha yaşama olanağı yoktur, yapılacak tek iş onu “anımsamak”tır. Bu anımsama yoluyla ona tasarıma dayanan bir varoluş biçimi kazandırılır. Cassirer’e göre tarihsel bilgide önemli olan gözlem değil, tasarıma dayalı bir yeniden kurmadır. Tarihçi de fizikçi gibi özdeksel bir dünyada yaşar, ancak araştırmalarının başlangıcında karşılaştığı dünya fiziksel nesnelerin değil simgelerin dünyasıdır. Tarihçinin ilk işi bu simgeleri görmek ve anlamaktır. Gerçek tarihsel veriler -geçmişin olayları ve insanları- ancak simgeler aracılığıyla kavranabilir. Tarihsel düşünce ile bilimsel düşünce birbirlerinden yalnız amaçları ve inceleme konularıyla ayırt edilebilir.

Cassirer, Yeni-Kantçı anlayışa, salt bilgisel işlevlere ve bilimsel düşünce biçimine mitosla bağlantılı bir dinsel görüş eklemiştir. Bunu yapmaktaki amacı insanın kurduğu simgeler dünyasının bilimsel nitelik taşıyan dünya ile eşit biçimde çözümlenebileceğini göstermektir.

  • Eserleri (başlıca): Substanzbegriff und Funktionsbe- griff, 1910, (“Töz Kavramı ve işlev Kavramı”); Zur einsteinschen Relativitatstbeorie, 1921, (“Einstein’ın Gö­relilik Kuramıı Üstüne”); Philosophie der symbolischen Formen, 3 cilt, 1923, (“Sembolik Biçimler Felsefesi”); An Essay on Man, 1944, (insan Üstüne Deneme); The Myth of the State 1945, (Devlet Efsanesi); Was ist der Mensch, 1960, (“İnsan Nedir?”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>