Ernesto Laclau Kimdir

Ernesto Laclau Kimdir, Ernesto Laclau Hayatı Biyografi

Arjantinli siyaset bilimci. Az gelişmiş­lik, faşizm ve ideoloji konularındaki kuramlarıyla tanınmıştır.

Buenos Aires’te doğdu. Buenos Aires ve Oxford üniversitelerinde siyaset bilimi öğrenimi gördü. 1970’de Arjantin üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra İngiltere’de Essex Üniversitesi’ne geçerek siyaset bilimi dersleri vermeye başladı. 1984’de bu görevini sürdürmekteydi.

Londra’da yayımlanan Economy and Society (Ekonomi ve Toplum) ve Berkeley’de yayımlanan Latin American Perspectives (Latin Amerika’ya İliş­kin Görüşler) adlı dergilerin yazı kurullarında görev yapan Laclau, A.G. Frank’ın azgelişmişlik kuramına karşı çıkarak, kapitalizmi tanımlarken belirleyici öl­çütün özgür işgücünün varlığı olduğunu; Latin Ame­rika ülkeleri dünya pazarlarıyla bütünleşirken özel­likle kırsal kesimde yarı feodal ilişkilerin güçlendiğini, Latin Amerika’daki toplumsal yapının, kırsal kesim­lerdeki kapitalizm öncesi ilişkilere dayanan işletme­lerle diğer sektörlerdeki kapitalist üretim ilişkilerinin eklemlenmesiyle belirlendiğini öne sürmüştür. Laclau’nun ayrıca, ileri kapitalist ülkelerde devletin yapısı, faşizm, Arjantin ve Brezilya’da halkçılık ve faşizm ilişkisini irdeleyen çalışmaları da vardır.

  • Eserleri(başlıca): Politics and Ideology in Marxist Theory, 1977, (“Marxist Kuramda Siyaset ve İdeoloji”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>