Ernest Renan Kimdir

Ernest Renan Kimdir, Ernest Renan Hayatı Biyografi

Fransız, düşünür ve tarihçi. Hıristiyanlık’ın kökenlerinin tarihini yazmıştır.

Joseph Ernest Renan 28 Şubat 1823’de Bretanya’da Cotes-du-Nord bölgesindeki Treguier’de doğdu, 2 Ekim 1892’de Paris’te öldü. Denizcilikle uğraşan yoksul bir aileden geliyordu. 9 yaşındayken girdiği Treguier Kilise Okulu’nu 1838’de bitirdikten sonra din öğrenimini Paris’te, Saint-Nicolas-du-Chardonnet Se- mineri’nde sürdürdü. 1841’de buradaki öğrenimini tamamlayarak Issly Semineri’ne, 1843’de de Saint- Sulpice Büyük Semineri’ne girdi. Bu dönemde Roman­tik edebiyat, filoloji, incil, Alman felsefesi, özellikle de Hegel düşüncesi üzerine yaptığı bilimsel incelemelerin, Hıristiyanlık’la ilgili inancında derin şüpheler uyandır­ması üzerine, kilise dogmatizmini reddederek Ekim 1845’de tanrı bilim öğrenimini bıraktı.

Bir yandan özel bir okulda yardımcı öğretmen olarak çalışarak, diğer yandan tek dostu Fransız kimyacı M.Berthelot ile düşünsel konularda mektuplaşarak geçirdiği yaşamının bu yalnız ve yoksul yıllarında, aynı zamanda L’avenir de la science (“Bilimin Geleceği”) adlı kitabını da kaleme aldı. Yazılışından ancak 43 yıl sonra, 1891’de yayımlayacağı bu kitabında, doğaüstü olan her şeyi reddeden evrensel bir belirlenimciliğe ve ilerlemenin aracı ve insanlığın kurtuluşu için bir umut olarak gördüğü bilime karşı duyduğu coşkulu inancı sergiledi.

1849’da Fransız hükumeti tarafından el yazmalarını sınıflandırmak üzere Roma’ya gönderildi, İtalya’da geçirdiği bir yıllık süre içinde Roma, Floransa, Padova ve Venedik gibi çeşitli kentleri gezerek Orta Çağ İslam filozofu İbni Rüşt’ün düşünceleri üzerine hazırlamakta olduğu doktora tezi için tarihi inceleme­lerde bulundu. 1852’de Averroes et Averroisme (“İbni Rüşt ve İbni Rüştçülük”) adlı teziyle Paris Üniversite­si’nden doktorasını aldı.

Üç yıl sonra yayımladığı Histoire generale et systeme compare des langues semitiques (“Genel Tarih ve Karşılaştırmalı Sami Dilleri Sistemi”) adlı kitabıyla Fransa’nın en önde gelen Sami dilleri uzmanları arasına girdi ve hemen ardından öğretim üyesi olarak Yazıtlar ve Edebiyat Fakültesi’ne kabul edildi.

Eserleri (başlıca): Averroes et Averroisme, 1852, (“İbni Rüşt ve İbni Rüştçülük”); Histoire gmerale et sys­teme compare des langues semitiç/ues, 1855, (“Genel Tarih ve Karşılaştırmalı Sami Dilleri Sistemi”); Etudes d’histoire religieuse, 1857, (“Dinsel Tarih İncelemeleri”); Essais de morale et de critique, 1859, (“Ahlak ve Eleştiri Denemele­ri”); Vie de Jesus, 1863, (“İsa’nın Yaşamı”); Histoire des origines du christianisme, 8 cilt, 1863-1883, (“Hıristiyan­lık’ın Kökenlerinin Tarihi”); La reforme intellectuelle et morale, 1871, (“Düşünsel ve Ahlaki Reform”); Souvenirs d’enfance et de Jeunesse, 1883,(“Çocukluk ve Gençlik Anıla­rı”); Discoures et conferances, 1887, (Nutuklar, 1946); His­toire du peuple d’Israel, 1887-1893, (“İsrail Halkının Tari­hi”); Drames philosophiques, 1888, (“Felsefi Dramlar”); L’avenir de la science, 1891, (“Bilimin Geleceği).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>