Enrico Castelli Kimdir

Enrico Castelli Kimdir,Enrico Castelli Hayatı ve Biyografi

(1900- ?)

İtalyan, filozof. Us ilkelerine dayalı bilginin kesinlik kazanması için bilinç akışı içinde bulunması gerektiğini ileri sürdü.

20 Haziran 1900’de Torino’da doğdu. Roma Üniversitesinde öğrenim gördü. Önce pragmacılık ve ‘dealizm akımlarına ilgi duydu, Blondel ve Labert- honniere’in etkisi altında kaldı, 19. ve 20. yy filozofla­rın inceledi. Sonra bütün çalışmalarını bilginin kesin­liği, kuşkudan arınmışlığın sağlamak için gerekli yöntemi bulma konusunda yoğunlaştırdı. Hocası

B.Varisco’nun Tanrı ve istenç sorunlarını içeren görüşlerine açıklık kazandırmak için II Problema Teologico in B.Varisco adlı yapıtını yayımladı.

Castelli felsefeye Tanrı, evren ve insan bilinciyle ilgili sorunlara yeni bir çözüm aramakla yaklaşır. Ona göre temel varlık olan Tanrı, felsefenin ileri sürdüğü deneyci, kuramcı ya da yalnız us ilkelerine dayalı bir görüşle açıklanamaz. Tanrı, ancak insan bilincinin akışı içinde, bütün kuşkulardan uzak, “salt edim” olarak kavranabilir. Tanrı “salt edim” olduğundan tümeldir, bütün evreni kuşatır. Bu nedenle, tikel öznenin düşündüğü bütün konular, Tanrı düşüncesinde, daha önceden vardır ve düşünülmüştür. Bu gerçeği kavrayabilmek için evrenin bütünüyle ilgili sorunların kesin çözümünü bulmak gerekir. Bunu başarmak ise insan bilincinin, evrenin bütünlüğü içinde, tarih boyunca geçirdiği gelişimi bilmeye, araştırmaya bağlıdır.

Castelli, ahlak sorunlarını da, bilgi sorunları gibi dinin kapsamı içine yerleştirmiş, onların çözümünü inanda aramıştır. Ona göre ahlakın içeriğini inan oluşturur. Bu nedenle “ahlaklı” olmak, inanmakla bağlantılıdır.

Castelli,20. yy’ın ilk yarısında yaşamasına karşın, din sorunlarına getirdiği yorumlarla etkili olmuş, özellikle Augustinus’un görüşlerinin yeniden günde­me getirilmesini sağlamıştır.

  • Eserleri (başlıca): II Problema Teologico in B.Varis­co, 1925, (“B.Varisco’da Tanrıbilim Sorunları”); Filosofia e Apologetica, 1929-1930, (“Kilise Babaları Felsefesi”); Le Double Aspect du Probleme de Mal et Saint Augustin, 1930, (“Augustinus ve Kötülük Sorununun İki Yönü”); Idealismo et Solipsismo, 1933, (“İdealizm ve Tekben­cilik”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>