Edmund Leach Kimdir

Edmund Leach Kimdir,Edmund Leach Hayatı ve Biyografi

İngiliz, antropolog. Sosyal antropo­loji alanında yapısalcı ve işlevselci görüşleri bağdaştırmaya çalışmıştır.

Edmund Ronald Leach, 11 Kasım 1910’da İngil­tere’de Sidmouth’da doğdu. Marlborough College ve Cambridge Üniversitesi’nde mühendislik öğrenimini tamamladıktan sonra birkaç yıl Çin’de çalıştı. 1938’de İngiltere’ye dönerek London School of Economics’te (LSE) sosyal antropolojinin kurucusu Bronislaw Ma- linowski ile lisansüstü öğrenimine başladı. II.Dünya Savaşı sırasında altı yıl süreyle Birmanya’da görev aldı. 1945’te LSE’ye dönerek doktorasını tamamladı Leach ilk alan araştırmasını 1938’de Irak’ta Re- vandız Kürtleri arasında yaptı. Beş hafta süren alan çalışması sonucunda 1940’ta Social and Economic Organization of the Rowanduz Kurds (“Revandız Kürtleri’nin Toplumsal ve İktisadi Örgütlenişi”) adlı ilk monografisini yayımladı. Bu yapıtında toplumda­ki kalıpları, tipik davranış biçimlerini verdikten sonra bir yapısal model üzerinde toplumun işleyiş biçimini göstermeye çalıştı ve çözümlemesinde burada da Malinowski’nin “çıkarcı insan” geleneğinin sürdüğü­nü belirtti.

 

Leach daha sonra kuramsal çalışmalara yöneldi. Antropolojideki temel akımları tartışmaya açarak yeni görüşlerin oluşturulmasına katkıda bulundu. Ünlü yapıtı Rethinking Anthropology’de (“Antropo­lojiyi Yeniden Ele Alış”) antropologları, toplumları matematiksel olarak düşünmeye çağırdı, ikinci önemli rolü, Levi-Strauss’un yapısalcılığım İngiltere’deki antropolojik yaklaşımlarla uzlaştırması oldu. 1970’de yayımlanan Levi-Strauss adlı yapıtında, görüşlerini paylaşmamakla birlikte, onun iyi tanınması gerektiği­ni belirterek, yapısalcı yaklaşımının temellerini açıklamaya çalıştı. Levi-Strauss’un Tristes Tropiques (“Hüzünlü Tropikler”) adlı yapıtının, onun açısından bir dönüm noktası olduğunu öne sürdü.

Eserleri: (başlıca): Social and Economic Organization of the Rowanduz Kurdş, 1940, (“Rovandız Kürtlerinin Toplumsal ve iktisadi Örgütlenişi”); Political Systems of Highland Burma, 1954, (“Dağlık Birmanya’nın Siyasal Sistemleri”); Pul Eliya: A Village in Ceylon, 1961, (“Bir Seylan Köyü: Pul Eliya”); Rethinking Anthropology, 1961, (“Antropolojiyi Yeniden Ele Alış”); Levi-Strauss, 1970; Genessis as Myth, 1970, (“Yaratılış Miti”); Culture and Communication, 1976, (“Kültür ve İletişim”); Social Anthropology (D.A.Aycock ile), 1982, (“Sosyal Antropo­loji”); Structualist Interpretations of Biblical Myth, 1983, (“Kutsal Kitap Mitinin Yapısalcı Yorumlan”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>