Ebulhüseyn b. Yahya Ravendi Kimdir

Ebulhüseyn b. Yahya Ravendi Kimdir, Ebulhüseyn b. Yahya Ravendi Hayatı Biyografi

İranlı filozof. Gerçeklerin yalnız usla kavranabileceği görüşünü ileri sürmüş­tür.

İran’ın Ravend kentinde doğdu, İsfahan’da öldü. Adı kimi kaynaklarda İbn Ravendi olarak geçer. İslam inançlarına aykırı düşünceler ileri sürdüğünden “zın­dık” diye nitelenmiş, yaşamıyla ilgili bilgi verilmemiştir. Önce Şii inançlarını benimsedi, Şii kelâmı konusunda çalışanlar için kaynak niteliği taşıyan yapıtlar yazdı, sonra Anadolu-Yunan filozoflarım inceleyerek kendine göre bir atom anlayışı geliştirdi. İslam düşüncesinde Dehriyyun (Maddecilik) adıyla anılan çığırın kurucusu olan Ravendi, yalnız maddenin (heyûlâ) gerçekliğine inanmayı savundu. Bütün felsefe sorunlarına maddeci ve us ilkelerine dayalı bir yöntemle çözüm arayan Ravendi, evren, Tanrı, insan, bilgi, yaratılış, us, ölüm ve tin konuları üzerinde durdu.

Ravendi’nin düşünce dizgesinde eski İran inançla­rıyla uzlaştırılmak istenen bir anlayış görülür. Ona göre inancın kaynağı ustur, usa aykırı gelen düşünceler bile usun ürünüdür. İnsan usunu gerektiği gibi kullanamadı­ğından tutarsızlıklara sürüklenmiştir. Bir doğa varlığı olan insan yaratılmamıştır, onda doğaüstü bir nitelik de yoktur.

  • Eserleri (başlıca): Kitabü’l-Fazihatü’l-Mutezile, yaz­ma, (“Mutezile’nin Kötülükleri”); Kitabü’d-Damığ, yaz­ma, (“Yergi Kitabı”); Kitabü’z-Ziimürrüd, (“Zümrüd Ki­tabı”); El-Tâc, yazma, (“Taç”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>