Deniz kuvvetleri nedir

Deniz kuvvetleri anlamı ne demek, Deniz kuvvetleri nedir

Deniz kuvvetleri, bir ulusun denizde, denizin üzerinde ya da altında savaşmak için gereken personeliyle birlikte bulundur­duğu savaş gemileri ile aynı amaca hizmet eden öbür gemileri. Deniz kuvvetlerinde, doğrudan savaşa yönelik birimlerin arkasın­da, yönetim ve bakım işleri için gerekli geniş bir örgütlenme vardır. “Tarihin ilk dönemlerinde deniz kuvvetleri, bir kabile ya da kente bağlı büyük kayıklar ve gemilerle denize açılan silahlı adamların­dan oluşuyordu. Bunlar, ya benzer biçimde donatılmış düşmanla çarpışır ya da karadaki bir hedefe denizden saldırırlardı. Gemilerin büyük bölümü aslında ticaret ve balıkçılıkta kullanılmak üzere yapılır, kimi zaman da savaş ya da korsanlık için kullanılırdı. Özel olarak savaş için yapılan gemiler çok azdı. Ama sonradan savaş gemileri de yapılmaya başladı ve gerek halkların, gerek önderleri­nin kullandığı silahlar arasında önemli bir yer edindiler. İÖ 5. yüzyılda yaşamış Yu­nanlı tarihçiler Herodotos ve Thukydides, Eski Yunan donanmasında epibatai denen zırhlı askerler bulunduğundan söz eder.

En eski savaş gemileri, birden çok küreği olan, dolayısıyla çok sayıda kürekçi gerekti­ren kadırgalardı. Bu yüzden de bir filoda çok büyük sayıda kürekçiye gerek duyulu­yordu. Örneğin I. Kartaca Savaşı’nda (İÖ 264-241), Roma ve Kartaca kuvvetlerinin her birinde yaklaşık 150 bin adariı bulunu­yordu. Bu kadırgalar, borda ve mahmuzdan saldırıya geçebilme yeteneklerinden ötürü savaşta önemli rol oynardı. Akdeniz’de Büyük İskender’in, Kartaca’nın, Roma’nm. Bizans’ın, İtalya Yarımadasındaki cumhuri­yetlerin, Arapların ve Aragon’un silahlı kuvvetlerine bağlı savaş filolarında çok sayıda kadırga bulunurdu.

Roma’nın deniz kuvvetleri örgütlenmesin­de İÖ 311’den başlayarak atanan deniz komiserlerinin, deniz kuvvetleri komutanlı­ğının temelini oluşturduğu düşünülebilir. Roma İmparatorluğu’nun deniz kuvvetle­rinde, bir ölçüde bugünkü denizciliğin so­runlarına benzeyen sorunların bulunması da ilgi çekicidir. Roma, yalnızca düşman deniz kuvvetlerinden gelen tehlikeyi etkisiz kıl­mak için değil, büyük önem taşıyan deniz ticaretine yönelik korsanlık tehdidini önle- yip güvenli ulaşım hatları sağlamak için de bir deniz kuvveti bulundurmak zorundaydı. Eksiksiz durumdaki bu örgütlenme, öncele­ri İtalya Yarımadasının Ravenna ve Misenum kıyılarını, sonradan da Karadeniz’den Britanya’ya kadar bütün imparatorluğu ko­ruyan iki ana filoyu içeriyordu. Irmak filotillaları önceden Ren ve Tuna’da, sonra da Fırat’ta üstlenmişti. Bu küçük filoların tümü aynı anda hazır bulundurulmuyordu.

Deniz kuvvetleri nedir” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>