David Talbot Rice Kimdir

David Talbot Rice Kimdir, David Talbot Rice Hayatı Biyografi

İngiliz sanat tarihçisi ve arkeolog. Bizans ve İslam sanatı üstündeki ça­lışmalarıyla tanınmıştır.

11 Temmuz 1903’de Warwickshire’da, Rugby’de doğ­du, Gloucestershire’da, Coln Rogers’ta öldü. Öğrenimini Eton ve Oxford Üniversitesi’ne bağlı Christ Church Col­lege’da tamamladı. 1925’ten başlayarak Irak, İran, Kıbrıs ve Türkiye’de kazı ve araştırmalara katıldı. 1927-1932 ara­sında İstanbul’da yapılan kazılarda bulundu. 1931’de Londra’da İran Sanatı Sergisi’nin düzenlenmesinde ça­lıştı. 1934’de Edinburgh Üniversitesi’nde Güzel Sanat­lar Kürsüsü’nde öğretim üyeliğine başladı. 1932- 1938 atasında Londra’daki Courtauld Enstitüsü’nde Bi­zans ve Yakındoğu sanatı konularında dersler verdi. 1952-1954 arasında kazı yapmak üzere yeniden İstanbul’a geldi. 1958’de Edinburgh ve Londra’da Bizans Sanatı Ser- gisi’ni düzenledi. Öldüğünde Edinburgh Üniversitesi’ nde Güzel Sanatlar Kürsüsü’nün başkanıydı.

Bizans sanatı araştırmalarında özellikle geç dönem re­sim sanatıyla ilgilenen Rice, uygarlıkların bir bütün oluş­turduğuna ve birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılamaya­cağına inanmış ve bu düşüncelerini yapıtlarında da or­taya koymuştur.

Eserleri (başhcTiy-Byzantine GlazedPottery, 1930, (“Bi­zans Sırlı Kapları”);, The Birth ofWestern Painting, 1930, (“Batı Resminin Doğuşu”); The leons of Cyprus, 1937, (“Kıbrıs İkonları”); The Bac kground of Art, 1939, (“Sana­tın Temeli”); Byzantine Painting, 1948, (“Bizans Resmi”); The Beginnings of Christian Art, 1952, (“Hıristiyan Sanatı­nın Başlangıç Dönemi”); The ArtofByzantium, 1959, (“Bi­zans Sanatı”); Islamic Art, 1965, (“İslam Sanatı”); The Church of Hagia Sophia, Trehizond, 1968, (“Trabzon Aya- sofva Kilisesi”); Islamic Painting, 1971, (“İslam Resmi”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>