David Ricardo Hayatı

David Ricardo Kimdir, David Ricardo Hayatı Biyografi

İngiliz, iktisatçı. Klasik İktisat Okulu’nun kurucularından ve en önemli temsilcilerindendir.

19 Nisan 1772’de Londra’da doğdu, 11 Eylül 1825’de aynı kentte öldü. Hollanda asıllı bir Yahudi ailesinden gelen Ricardo’nun babası borsa işleriyle uğraşıyordu. On bir yaşındayken Musevi eğitimi görmek üzere Hollanda’ya gönderildi. 1787’de Londra’ya dönen Ricardo, kısa bir süre sonra babasına borsada yardıma başladı. 1793’de din değiştirerek bir Hıristiyan kızla evlenmesi üzerine ailesi ile arası açıldı ve mirastan mahrum edildi. Bunun üzeri­ne, babasının yanında edindiği bilgi ve deneyimi kulla­narak kendi hesabına borsa bankerliğine başlayarak kısa sürede zengin oldu.

Ricardo, 1799’da Adam Smith’in Wealth ofNations (Ulusların Zenginliği) kitabını okuyunca iktisada karşı bü­yük bir ilgi duymaya başladı. Borsa ve para konularını yakından bilmesi nedeniyle ilk önce somut ve güncel ik­tisat politikası sorunları üzerinde çalıştı. Bank of England’ın savaş sırasında izlediği aşırı banknot ihracı poli­tikasını eleştiren imzasız bir gazete makalesi ilk iktisat yazısıydı. Bunu 1810’da aynı konuları ele alan, The High Price ofBullion: A Proof of the Depreciation of Bank Notes (”Madeni Paranın Yüksek Fiyatı: Banknotların De­ğer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt”) başlıklı broşürü izle­di. Bu çalışma, o sırada İngiliz kamuoyunu yakından il­gilendiren sterlinin Kıta Avrupa’sında değer yitirmesi so­runu üzerindeki tartışmalara önemli bir katkı olarak gö­rüldü. Ricardo ‘nun bu konudaki savları ve önerileri par­lamento tarafından kurulmuş olan Madeni Para Komitesi’nce de benimsenmesine karşın Avam Kamarası’nda ka­bul görmedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>