Clifford Geertz Kimdir

Clifford Geertz Kimdir,Clifford Geertz  Hayatı ve Biyografi

(1926)

ABD’li antropolog. Kültürel antro­polojide yorumsal yöntemi uygulamış ve kültür kuramını geliştirmiştir.

23 Ağustos 1926’da California’da San Francisco kentinde doğdu. 1950’de Antioch College’ın felsefe bölümünü bitirdi. 1956’da Harvard Üniversitesinde antropoloji doktorasını tamamladı. 1958-1960 arasında Berkeley’deki California Üniversitesinde, 1960- 1961 yıllarında da Chicago Üniversitesinde yardımcı profesör olarak antropoloji dersleri verdi. 1962’de Chicago Üniversitesinde doçent ve 1964’de aynı üniversitede profesör oldu. 1970’e değin bu üniversitede öğretim ve araştırma görevini sürdürdü. 1970’ten bu yana Princeton Üniversitesi Institute for Advan­ced Study’de (İleri Araştırmalar Enstitüsü) sosyal bilimler profesörü olarak çalışmaktadır.

1952-1954 arasında Endonezya’da Java’da başladığı alan çalışmalarım 1957-1958 arasında Bali, 1971’de Java, Bali, Sumatra ve 1964’ten 1976’ya değin Fas’ta sürdürdü. İlk çalışmalarında ilgi alanı oldukça geniş kapsamlıydı. Din, çevre sistemleri ve tarımsal gelişme, iktisadi-toplumsal değişim gibi konularda araştırmalar yaptı. Bunlar temel ilgi alanı olan kültür kavramının irdelenmesinde öncül çalışmaları oluşturdu,1960’ların ortalarına doğru kültür konusunda yoğunlaştı.

Geertz, öğrencisi olduğu sosyolog Talcott Par- sons’un kültür kuramından etkilenerek olgusal (pozi- tivist) yaklaşıma karşı çıktı. Antropolojide yorumlayıcı ya da açıklayıcı görüş olarak tanımlanan yeni bir yaklaşım geliştirdi. 1973’e yayımlanan The Interpretation of Cultures (“Kültürlerin Yorumu”) ve 1983’de yayımlanan Local Knowledge (“Yerel Bilgi”) adlı yapıtları bu yaklaşımın en iyi örnekleridir.

  • Eserleri (başlıca): The Religion of Java, 1960, (“Java Dini”); Peddlers and Princes, 1963, (“Seyyar Satıcılar ve Prensler”); Person, Time and Conduct in Bali: An Essay in Cultural Analysis, 1966, (“Bali’de Birey,Zaman ve Davra­nışlar: Bir Kültürel Çözümleme Denemesi”); islam Ob­served: Religious Development in Morocco and Indonesia, 1968, (“İslam Üzerine Gözlem: Fas ve Endonezya’da Dinsel Gelişim”); The Interpretation of Cultures: Selected Essays, 1973, (“Kültürlerin Yorumu: Seçilmiş Deneme­ler “); Kinship in Bali (Hildred Geertz ile), 1975, (“Bali’de Akrabalık”); Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali, 1980, (“Negara: Ondokuzuncu Yüzyıl Bali’sinde Bir Tiyatro Eyaleti”); Local Knowledge: Fur- ther Essays in Interpretative Anthropology, 1983, (“Yerel Bilgi: Yorumsal Antropolojide Bazı Denemeler”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>