Charles Bernard Renouvier Hayatı

Charles Bernard Renouvier Kimdir, Charles Bernard Renouvier Hayatı Biyografi

Fransız, filozof. Fransız Yeni Kantçılığı’nın kurucusudur. Kant’m bilgi ku­ramını yeniden yorumlayarak geliştir­meye çalışmıştır.1 Ocak 1815’de Montpellier’de doğdu, 1 Eylül 1903’de Prades’de öldü. İlköğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra, 1831’de geldiği Paris’te önce Saint- Simon’un görüşlerini benimseyen gençler arasına katıldı, sonra August Comte’un ders verdiği Politeknik Okulu’na girdi. Bu kurumda bir süre matematik okuduktan sonra, bütün çalışmalarını felsefe ve toplumbilim üzerinde yoğunlaştırdı. İlk gençlik yapıtla­rı olan Manuel de philosopbie moderne, (“Çağdaş Felsefe Elkitabı”) ile Manuel de philosopbie ancienne (“Antik Felsefe Elkitabı”) 1842 ve 1844’de yayımlandı.

P.Leroux ve J.Reynaud’nun çıkardıkları Encyclopedie nouvelle’de birkaç madde yazdı. Bir aralık toplumsal olaylara karıştı. 1848 Devrimi’ni konu edinen yazılarını bir kitapta toplayarak bastırdı. La feuille de la Republique gazetesinde düşünce özgürlüğünü savunan yazdan çıktı. 1851’deki yönetim değişikliği üzerine başlıca din ve felsefe konularını içeren çalışmalarını sürdürdü. 1868’de arkadaşı yazar Pillon ile Annee philosophieque’i çıkardı. Daha sonra bu derginin adını Critique philosophieque’e dönüştürerek yirmi yıl yönetti.

Renouvier’nin felsefesi, bilimden beslenen ve ahlakla dini uzlaştırmayı amaçlayan bir görüşe dayanır. Çelişiklik ilkesine geniş yer veren bu felsefe anlayışı için önemli olan, bilgi ve inanç sorunlarında, herkesin üzerinde birleşebileceği kesin yargıya varmaktır. Bu yargıya varabilmek için başlangıç ilkesi, özgürlük ve varlıkların birbiri karşısındaki göreliliği gibi üç temel soruna güvenilir bir çözüm getirmek gerekir. Renouvier bu üç sorunu bir yöntem bütünlüğü içinde ele alarak açıklamaya çalışır. Leibniz, Hume, Kant, Hegel ve A.Comte gibi filozofların, matematikçi Cauchy’ııin geliştirdikleri düşünme yöntemlerinden yararlanan Renouvier, önce başlangıç ilkesi üzerinde durur.

  • Eserleri(başlıca): Manuel de pbilosophie Moderne, 1842, (“Çağdaş Felsefe Elkitabı”); Manuel de pbilosophie ancienne, 1844, (“Antik Felsefe Elkitabı”); Essais de critique generale, 1854, (“Genel Eleştiri Üstüne Denemeler”); Introduction a la pbilosophie analytique de l’histoire, 1864, (“Çözümsel Tarih Felsefesine Giriş”); Le personalisme, 1903, (“Kişiselcilik”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>