Cenap Şahabettin Kimdir

Cenap Şahabettin Kimdir,Cenap Şahabettin Hayatı ve Biyografi

(1870-1934)

Türk, şair ve yazar. Servet-i Fünun şiirinin başlıca temsilcilerindendir.

Manastır’da doğdu, 13 Şubat 1934’de İstanbul’da öldü. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da askeri okullarda yaptı. 1889’da Askeri Tıbbiye’yi bitirerek yüzbaşı oldu. 1890’da ihtisasını yapmak üzere Paris’e gönde­rildi, orada dört yıl kaldı. Dönüşünde Mersin ve Rodos’ta karantina doktorluğu, Cidde’de Sıhhiye Müfettişliği görevlerinde bulundu. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. Dâire-i Umûr-i Sıhhiye Müfettişliğıne getirildi. 1914’de, yirmi yıl süren doktorluk mesleğini bıraktı. Aynı yıl, Darülfü­nun Fransızca tercüme öğretmenliğine ve Batı edebi­yatı müderrisliğine tayin edildi. Daha sonra aynı fakültede Osmanlı edebiyat tarihi dersleri verdi.

Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamında Tanin, Hürriyet ve Hak gibi günlük gazetelerde siyasal yazılar yazdı. 1918’de Süleyman Nazif’le birlikte Hadisat gazetesini çıkardı. Dildeki sadeleşme hareke­tine karşı Arapça ve Farsça’dan yana tavır alan Cenap Şahabettin, eski dil anlayışına bağlı kalarak makale, söyleşi, mektup, fıkra, özdeyiş, gezi türünde yazılar yazdı. 1919’da, Peyam-ı Sabah’ta Kurtuluş Savaşı’na karşı yazılarını yayımladı. Öğrencilerin baskısıyla Edebiyat Fakültesindeki görevinden ayrılmak sorun­da kaldı. Sonradan Milli Mücadele’yi destekleyen yazılar yazdıysa da, Cumhuriyet döneminde politik yaşamdan uzaklaştı. Kendini yazınsal çalışmalara verdi.

Cenap Şahabettin, seçtiği eski sözcüklerdeki ustalık ve dizelerinin ses zenginliği bakımından Türk şiirinde önemli bir yer tutar. Şiirde sözcük seçiminin değeri ve önemini vurgulayan Cenap Şahabettin kendisinden sonra gelen şairler içinde en çok Ahmet Haşim’i etkilemiştir. Bunun yanı sıra şiirinde resimsel betimlere ve imgelere yer vermiş çoğunu serbest müstezat biçiminde yazarak mısra düzeninde de yeni biçim arayışlarına girmiştir.

Eserleri (başlıca): Şiir: Tâmât, 1887; Evrak-ı Ey­yam/Günlerin Yaprakları,l915;Evrâk-ı Leyal, (ö.s.),1934, der. S.N. Ergun. Gezi: Hac Yolunda, 1909. Makaleler- Özdeyişler: Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözler, 1918. Oyun: Yalan, 1911; Körebe, 1917; Küçük Beyler. İnceleme: Vilyam Şekspir, 1931.

Cenap Şahabettin Kimdir” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>