Cem Sultan Kimdir

Cem Sultan Kimdir,Cem Sultan Hayatı ve Biyografi

(1459-1495)

Osmanlı şehzadesi. Taht için II. Bayezid’le mücadele etmiş ve bu yüzden Batı’ya sığınan ilk ve tek Osmanlı şehzadesi olmuştur.

27 Aralık 1459’da Edirne’de doğdu, 24 Şubat 1495’de Napoli’de öldü. II. Mehmed’in[ Fatih ]oğlu- dur. Annesi Çiçek Hatun’dur. Cem Sultan on yaşına kadar sarayda sıkı bir disiplin altında eğitildi. 1469’da kalabalık bir öğretim kadrosu ile Kastamonu Sancak Beyliği’ne gönderildi. 1473’de, Doğu seferine çıkan babasına vekillik etmek üzere istanbul’a geldi. II. Mehmed’in Anadolu’da Uzun Hasan’a yenik düştüğü dedikodusuna kanarak padişahlığın ilanetme düşüncesine kapıldı. Otlukbeli zaferini kazanarak İstanbul’a dönen II. Mehmed bu girişim nedeniyle oğlunun aklını çelenleri cezalandırdı. Cem’i de, 1474’de ölen büyük oğlu Mustafa’nın yerine Karaman (Konya) valiliğine atadı.

Genç şehzade, sekiz yıl süren Konya valiliğinde, yeteneği ve yanındaki seçkin kadro sayesinde mü­kemmel Farsça öğrendi. Müzikten coğrafyaya kadar her dalda başarısını kanıtlarken, ağabeyi Bayezid’in Amasya Sarayı’ndaki yaşayışını andıran eğlenceli bir gençlik dönemi geçirdi. Felsefeyi seviyor, Türkler’in tarihini inceliyor, İran tarihine merakından kendisine Cem adını koyan babasına nazire olarak ilk çocuğuna Oğuz adını veriyor, buna karşılık Farsça’dan çevirdiği eserleri babasına göndererek İran kültürüne dc vakıf olduğunu gösteriyordu. Konya halkı, ısındığı ve bağlandığı Cem’e geleceğin sultanı gözüyle bakıyor­du. II. Mehmed de umudunu Cem’e bağlamıştı. Ancak bu konuda hiçbir önlem alamadan ölmesi, iki

CEM oğlunun taht yüzünden bir ölüm kalım savaşımına girmelerine neden oldu.

II. Mehmed’in ölümünü gizleyerek Bayezid’e ve Cem’e haberler uçuran Cem yanlısı Sadrazam Kara- manî Mehmed Paşa, onun hiç değilse bir hafta önce İstanbul’a gelebileceğini hesaplamıştı. Ancak, Kon­ya’ya gönderilen ulağın, Bayezid yanlısı Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşanın tuzağına düşmesi planı bozdu. Bayezid, hızlı bir yürüyüşle İstanbul’a gelerek tahta oturdu

Cem’in küçük oğlu Murad, 1517’de Mısır’ın I. Selim [ Yavuz ] tarafından alınması üzerine babası gibi Rodos’a sığınmış ve bu adanın 1521’de I. Süleyman [ Kanuni ] tarafından elegeçirilmesinden sonra idam edilmiştir.

Batı edebiyatında Zizimi adıyla çeşitli eserlere konu olan Cem’in, Osmanlı divan edebiyatında da önemli yeri vardır. Türkçe’nin şiirsel anlatıma yete­rince yatkın sayılmadığı bir çağda yaşadığından, dilini sevmesine rağmen, en güzel eserlerini ve mektupları­nı Farsça yazmıştır. Şiirleri çoğunlukla liriktir. Türkçe ve Farsça Divan’ı vardır. Ayrıca Selman-ı Sâveci’nin Cemşid ü Hurşid mesnevisini babası adına Türkçe’ye çevirmiştir. Hurşid ü Ferah şad adlı mesne­visi için Edirneli Sehî Bey “nazmı akıcı, anlatımı nefis” bir eserdir der. Gurbet ve vatan temalarını Türk edebiyatında ilk işleyen şairlerdendir.

  • Eserleri (başlıca):iW-; Reyhan-ı Sultan Cem, (ö.s.), İ.H. Ertaylan (yay.), 1951; Türkçe Divan, (ö.s.), H. Ersoylu (yay.), 2 cilt, 1981; Farsça Divan, (Bursa Orhan Gazi Ktp, Haraçcıoğlu Kitapları, No. E. 6); Cemşid ü Hürşid, (Kütahya Vahid Paşa Ktp. No. 1666).

.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>