Celaleddin Karatay Kimdir

Celaleddin Karatay Kimdir,Celaleddin Karatay Hayatı ve Biyografi

(? – 1254)

Anadolu Selçuklu devlet adamı. Selçuklu sultanlarının taht kavgasını bırakıp devleti birlikte yönetmelerini sağlamıştır.

Yaşamının ilk dönemlerine ilişkin bilgi yoktur. 1254’de Kayseri’de öldü. Öldüğünde yaşı altmışı geçmişti. I. İzzeddin Keykâvus döneminde (1211- 1219) yaklaşık dört yıl devât emirliği (divandaki gizli yazıları yazmak ve bunları korumak görevi) ve sipehsâlârlık (ordu komutanlığı) yaptı. 1219’da tahta geçen I. Alaeddin Keykubad döneminde taşthane emiri (leğencibaşı) olarak on sekiz yıl bu görevde kaldı.

  1. Alaeddin Keykubad 1237’de ölünce tahta büyük oğlu II. Gıyaseddin Keyhusrev geçti. Gıyased- din Keyhusrev, başa geçince emirlerinden Sadeddin Köpek’in kışkırtmaları sonucu bazı devlet adamlarını öldürttü, içinde Celaleddin Karatay’ın da bulunduğu bir bölümünü ise sürgüne gönderdi. Celaleddin Kara- tay, ancak Sadeddin Köpek’in öldürülmesinden sonra saraydalki taşthane emirliği görevine dönebildi. Ayrı­ca hazine-i hassa emirliği de kendisine verildi. Anado­lu Selçuklu Devletinin 1240’ta Baba İshak ayaklanması, 1243’de de Moğollar karşısında uğradığı Köse- dağ yenilgisiyle yıprandığı bu dönemde her iki görevini de sürdürdü.
  2. Gıyaseddin Keyhusrev 1246’da öldüğünde geride kalan oğullarından en büyüğü yedi yaşındaydı. Keyhusrev veliaht olarak en küçük oğlu Alaeddin Keykubad’ı seçmişti. Ancak ileri gelen devlet adamla­rından vezir Şemseddin Muhammed, Şemseddin Hasoğuz, Esededdin Ruzbe ve Celaleddin Karatay ,büyük oğulun hükümdar olmasının daha yerinde olacağını düşünerek II. izzeddin Keykâvus’u tahta çıkardılar. Celaleddin Karatay da saltanat naibi oldu. Ancak vezir Şemseddin. Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu öldür- tüp yönetimi eline aldı.
  3. Pek çok cami, medrese ve kervansaray yaptırdığı söylenen Celaleddin Karatay’dan kalan en önemli yapıt, 1251’de yaptırdığı Konya’daki Karatay Medresesi’dir.

Celaleddin Karatay Kimdir” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>