Celâleddin Dede Kimdir

Celâleddin Dede Kimdir,Celâleddin Dede Hayatı ve Biyografi

Osman Selâhaddin Dede ile Münire Hanım’ın oğlu; besteci, musiki kuramcısı Abdülbakî Nâsır Dede’nin torunudur. Davutpaşa Rüştiyesini bitirdikten sonra, Mevlevihaneler çevresindeki çeşitli kişilerden medrese bilimleri, tasavvuf, edebiyat, musiki öğrenimi gördü; Farsça, Arapça öğrendi. 1870’de, babası inzivaya çekilince Yeni kapı dergahına şeyh vekili oldu. On yedi yıl sonra, 1887’de, babasının ölümü üzerine de şeyh oldu. Şeyh vekili ve şeyh olarak otuz dokuz yıl dergâhın başında bulundu. Öldüğünde dergâhın mezarlığına gömüldü.

Dini .konularla, tasavvuf, edebiyat, musiki alanlarındaki bilgisiyle tanınmış bir Mevlevi şeyhiydi. “Şeyhî” mahlasıyla şiirler yazdı. Musiki bilgilerini besteci İsmet Ağa ile Nikoğos’tan öğrendi; ayrıca, tekkedeki musikicilerden yararlandı. Tamburi Büyük ve Küçük Osman beylerden tambur öğrendi. Geleneksel tavırda çalan, usta bir tamburi.

Celaleddin Dede Efendi, Türk musikisinin tarihi ve kuramsal temeliyle ilgili, bilgilerin geri olduğu bir dönemde, çeşitli musiki sorunlarına eğildi, bu alanda belirli bir bilgi birikimine ulaştı. Geçmiş yüzyıllarda incelenmemiş sorunlar üzerinde durdu. O zamana kadar karanlıkta kalmış bazı bilgiler onun çabasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöndeki çalışmalarım Galata Mevlevi hanesi şeyhi Ataullah Dede, Bahariye Mevlevihane şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve Rauf Yekta Bey’le ortaklaşa yürüttü. Ayrıca, Rauf Yekta’yla tamburun perdeleri üzerinde çalıştı; iki musiki adamı, bu çalışmanın sonunda, Türk musikisinde bir sekizli oktavda 24 aralık ■ ile 25 ses kullanıldığı yargısına vardılar. Elde ettikleri sonuç, günümüzde kullanılan nota sistemine temel olması bakımından bir ilk adım sayılabilir. Rauf Yekta çalışmalarının sonucunu arkadaşları Suphi Ezgi ile Sadettin Arel’e aktarmış ve 24 aralıklı sistem bu üç musiki adamının çabalarıyla kendi mantıki çerçevesine oturtulmuştur.

Celâleddin Dede üzerine eğildiği musiki sorunlarıyla ilgili eser vermemiştir, ama yüzyıllardır bu alanda süregelen boşluğa dikkati çekmesi, Türk musikisi bilgilerinin gelişmesi yönünden yararlı bir işlev sağlamıştır. Dügâh makamında bir Mevlevi ayini besteledi. Nayî Osman Dede’nin hicaz ayininin güftesiyle bestelenen bu eser Mevlevi musikisinin başlıca başyapıtlarından biridir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>