Büyük İskenderin Öğretmeni Aristoteles

Büyük İskenderin Öğretmeni Olan Filozof Aristoteles, Büyük İskenderin Öğretmeni Aristo

Büyük İskender’in öğretmeni Aristoteles. İÖ 343- 342’de Makedonyalı II. Philippos, Aristote­les’i Pella’daki başkentine, 13 yaşındaki oğlu İskender’e öğretmenlik etmeye çağırdi. Üç yıl kadar süren bu eğitimde Aristote­les, iskender’e, ağırlıkla Homeros’u, tiyat­roya dayalı sanatı ve ayrıca politikayı konu alan bir öğrenim programı uyguladı. Hü­kümdar olmak üzere yetiştirilen genç İskender için Aristoteles’in koloniler ve krallık üzeri­ne iki metin hazırladığı biliniyor. Siyasete olan ilgisi de bu dönemde yoğunlaştı. Politi­ka üzerindeki çalışmaları sürdü. Ama İs­kender’in siyasal görüşlerinin Aristoteles’inkilerden çok fazla etkilendiği söylenemez. Ayrıca İskender’in kurduğu büyük imparatorluk, düşünsel olarak, Aristoteles’in kent devleti (polis) anlayışını temel alan siyaset görüşüne uygun değildir. İÖ 339’da doğum yeri olan Stagiros’a dönen Aristoteles, İÖ 335’te yeniden Ati­na’ya gitti. Bu sırada Speusippos ölmüş, Akademia başsız kalmıştı. Ama Akademia’lılar Aristoteles yerine Ksenokrates’i baş­kan seçince, o da kent dışında, Apollon Lykeios’a adanan kutsal koruluk içinde Lykeion adı verilen kendi okulunu kurdu (“lise” sözcüğü de bu okulun adından gelir). Ökul yapıları arasında üzeri kapalı bir gezinti yolu (peripatos) vardı; Aristoteles derslerini burada yürüyerek verdiğinden, hem bu okul ve öğrencileri, hem de sonraki Aristotelesçi filozoflar gezimci (peripatetik) adıyla anıldı. İslam dünyasında Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi büyük Aristotelesçi düşünür­ler için kullanılan Meşşaiyun adı da Arapçada yürüme anlamına gelen meşy sözcüğünden türetilmiştir. Aristoteles burada yalnızca ders verilen bir okul kurmakla kalmadı; bir araştırma mer­kezi ve büyük bir kütüphane de oluşturdu. Okul, aynı zamanda belli kuralları olan bir toplu yaşam merkezi olarak gelişti; ama Akademia gibi yasal olarak tanınmış yarı dinsel bir birlik (thiasos) durumuna ancak Aristoteles’in ölümünden sonra, Theophrastos’un yönetiminde ulaştı. İÖ 323’te Büyük İskender ölünce, Atina’ da Makedonya’ya karşı eğilimler yeniden ortaya çıktı ve Aristoteles 20 yıl önce yazdığı bir şiir nedeniyle en büyük suç sayılan “dinsizlik”ten yargılandı. Suçlu bu­lunacağı kesinlik kazanınca, izleyicileriyle birlikte Atina’nın kuzeyindeki Euripos Bo­ğazında, Khalkis’e gitti. Onun, Sokrates’in idamını ima ederek, “Atinalıları felsefeye karşı ikinci kez günaha girmekten korumak için” kaçtığını söylediği rivayet edilir. Aris­toteles, bir yıl sonra (62 ya da 63 yaşında) bir mide rahatsızlığından öldü. Eski çağlardan kalma heykellerde Aristo­teles’in yüz çizgileri ince, yakışıklı bir kişi olduğu görülmektedir. Ama kel, aşırı ince bacaklı ve pepe olduğu da söylenir.

Büyük İskenderin Öğretmeni Filozof Aristotelesi Anlattık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>