Balaban Kimdir

Balaban Kimdir, Balaban Hayatı Biyografi

Delhi sultanı. Delhi Memlük imparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarındandır.

Gıyaseddin Uluğ Balaban Han’ın doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Babası Türkistan’da büyük bir boyun bir kolunun başbuğuydu. Ataları Kıpçak boylarından Alperiler’dir.

Balaban, küçük yaşta Moğollar’a tutsak düştü. Gucerat’ta Hoca Cemaleddin Basrî tarafından satın alınıp, eğitildi. Daha sonra Delhi’de Sultan İltutmuş’a satıldı. Kısa zamanda yükselerek sultanın Kırklar denilen azatlı Memlûk emirleri arasına katıldı. İl tutmuş’dan sonra başa geçen kızı Raziye Sultan döne­minde (1236-1239), emir-i şikâr oldu.

Ardından bir ayaklanma sonucu tahta çıkan Muizzüddin Behram döneminde (1239-1241) Hansi ve Ravarî bölgelerinin yöneticiliğine getirildi. Bura­larda düzeni ve güvenliği sağladı. Alâeddin Mesud döneminde (1241-1246) emir-i hâcib oldu. 1245’de Sind’i alıp Uçha’yı kuşatan Moğollar’ı yenmesi ve ilerlemelerini durdurması ona büyük güç kazan­dırdı.

Balaban, 1246’da başa geçen tutmuş’un oğlu Nâsreddin Mahmud döneminde yönetime ağırlığını koydu. 1249’da hanedandan biriyle evlenip han ünva­nını alarak saltanat naipliğine atandı. Hükümdarın güçsüzlüğünden yararlanarak bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen emirleri merkeze bağladı. Ayaklanma­ları bastırdıktan sonra 1252’de Delhi’ye girdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>