Baki Kimdir

Baki Kimdir, Baki Hayatı Biyografi

Osmanlı Divan şairi. Şiirin bir söz sanatı ve uyum olduğunu gösteren örnekler vermiş, çağının İstanbul ağ­zını şiir dili olarak işlemiştir.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Abdülbaki Mahmud’tur. Babası Fatih camii müezzinlerinden Mehmed Efendidir. Ailesinin yoksul oluşu nedeniyle, küçük yaşta, saraç çıraklığına verildi, bir süre çalıştıktan sonra, içinde uyanan şiir eğilimi nedeniyle, bu işi bıraktı. Fatih Medreselerinde ders dinlemeye başladı, kendisiyle ilgilenen bir yakınının aracılığıyla medreseye girdi.

O dönemin bilim gelene­ği gereğince Kuran, Tefsir, Fıkıh, Hadis, Sarf ve Nahiv okudu. Özellikle Karamanlı bilginlerden Ahmed Efendi ile Mehmed Efendi kardeşlerin derslerine girdi, onlardan “icazet” aldı. Daha sonra, Süleymaniye Medresesi müderrisliğine atanan Kadızade Şemseddin Ahmed Efendi’den, din bilimleri okudu. Kadızade Mehmed Efendi’nin aracılığıyla bilginlerin toplantılarına girip konuşmalarını dinledi, çağının ünlü ozanlarıyla tanıştı, çevresi genişledi.

Nahcivan Savaşı’ndan dönen Kanunî’ye yazdığı bir övgü ile sultanın ilgisini çekti. Bir aralık hocası Kadızade ile Halep’e gitti, İstanbul’a dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile .tanıştı, ona, sonra­ları “Lamiye Kasidesi” diye anılan bir övgü sundu.

  • Eserleri: Divan, (1860/61’de İstanbul’da 4110 beyit olarak, 1908’de Leiden’de 3661 beyit—617 manzume, 9 medhiye — olarak, 1935’te İstanbul’da 4508 beyit—659 manzume — olarak basıldı); Fez<w7«’/-QVW,(Nuruosma- niye Kütüphanesi, No. 1191); Maalimü’l – Yakîn fi sireti seyyidi’l-mürselin, (Nuruosmaniye Kütüphanesi, no. 3253); Fezailü’l-Mekke, (Köprülü Kütüphanesi, no.206).

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>