Bahaullah Kimdir

Bahaullah Kimdir, Bahaullah Hayatı Biyografi

İranlı din kurucusu. Bahaîlik adlı mezhebin kurucusudur. İran’da şah­ların baskısına karşı halkı ayaklandır­mıştır.

Tahran’da doğdu, sürgünde bulunduğu Akkâ’da öldü. Asıl adı Mirza Hüseyin Ali’dir. Ataları, İran’da uzun süre yönetimi elinde tutan, Türk kökenli Kaçarlar boyundandır. Özel öğrenim görmüş, kendi kendini yetiştirmiştir. Bahaullah, önce Babilik’in ku­rucusu Ali Mehmed Bab’ın düşüncelerini benimse­miş, onun yolunda yürümüş, sonra bütün dinleri öğrenmeye koyulmuştur.

Bu arada Musevilik, Hıris­tiyanlık, Müslümanlık gibi tektanrıcı dinler dışında, eski Çin, Hint, İran çoktanrıcı dinlerini incelemiş, özellikle Zerdüşt, Brahman dinleri üzerinde uzun boylu araştırmalar yapmıştı.

Bir süre Tahran’da kaldıktan sonra İran’ın önemli bilim kurumlarının bulunduğu illeri gezmiş, Şiraz’da kendi görüşlerini yaymaya başlamıştı (1848). Bu yıllarda, İran’da yöne­timi elinde bulunduran, Nasreddin Şah’a karşı ayak­lanan Babiler’in önderi Ali Mehmed Bab’ın görüşleri­ni savunmasından dolayı kovuşturmaya uğradı, Rus büyük elçisinin aracılığıyla kurtuldu. Bağdat’a sürül­dü (1852).

Ayaklanan Babiler, topluca İran’dan çıkıp Bağdat’a göçünce Bahaullah’ı kendilerine “şeyh” seçtiler. Durumdan kuşkulanan Osmanlı yönetimi Bahaullah’ı önce istanbul’a, sonra Edirne’ye sürdü (1864). Edirne’de ilgiyle karşılanan, kısa süre içinde geniş bir alana yayılmaya başlayan düşüncelerinden dolayı, Bahaullah Akkâ’ya gönderilerek kaleye kapa­tıldı (1868).

  • Eserleri: Kitabu’l-Akdes, (ö.s.), 1902, (“Kutsal Ki­tap”); Kitabu’l-İkan, (ö.s.), 1903, (“Kesin Kitap”); Kelı- mat-ı Meknune, (ö.s.), 1904, (“Gizli Sözler”); Tarazat, (ö.s.), 1904, (“Süsler”); İşrakat, (ö.s.), 1905, (“Doğuşlar”); Tecelliyat, (ö.s.), (“Görünüşler”); Kelimat-i Firdevsiye, (ö.s.), 1906»(“Cennet Sözleri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>