Bahai Efendi Hayatı

Bahai Efendi Kimdir, Bahai Efendi Hayatı Biyografi

Osmanlı şeyhülislamı, Divan şairi. Tütünün haram olmadığı konusunda fetva verdi. Genellikle din dışı şiirler yazmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı yerde öldü. Asıl adı Mehmed’dir. Doğum yılı kaynaklarda değişiktir. Süleyman Sadeddin Efendi, Mecelletü’n-Nisab adlı yapıtında onun 54 yaşında öldüğünü açık bir biçimde yazdığına göre doğum yılının 1601 olması gerekir.

Hoca Sadeddin Efendi’nin torunu, Rumeli ka­zaskerlerinden Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Annesi ise Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin torunudur.

Bahaî Efendi, İstanbul’da medrese öğrenimi gör­dükten sonra amcası Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi’nin yanında mülazemet etti. 1617’de babası ile hacca gitti. 1619’da Davutpaşa medresesinde müder­risliğe başladı. 1622’de Mahmud paşa, 1624’de Üskü­dar Mihrimah, 1625’de Fatih sahn-ı seman, 1628’de gene Mihrimah medresesinde müderris oldu.

1630’da Selanik kadılığına atandı. Bir yıl sonra görevinden alındı. 1633’te Halep kadılığına gönderil­di. Halep Valisi Ahmed Paşa ile geçinemeyen Bahaî Efendi yaşamının bu dönemini sıkıntı içinde geçirdi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>