Aziz Ali el-Mısri Kimdir

Aziz Ali el-Mısri Kimdir, Aziz Ali el-Mısri Hayatı Biyografi

Mısırlı asker ve siyaset adamı. Arap milliyetçiliği hareketinin ilk önderlerindendir.

Aziz Ali el-Mısrî, Kahire’de doğdu, aynı kentte öldü. Çerkez asıllıydı. Gençliği ulusal uyanmanın yükseldiği bir ortamda geçti. İstanbul’a gidip Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1904’de Makedonya’daki III. Or­du’ya atandı. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılarak önemli yararlıklar gösterdi. 31 Mart olayı sırasında komutasındaki birlikle Tophane Kışlası’nı ayaklanmacılardan temizledi. Trablusgarb Savaşı sıra­sındaki kahramanlıklarıyla Araplar arasında büyük bir ün kazandı.

İttihat ve Terakki’nin ulusal azınlıklara karşı Türkleştirme siyasetini savunan kanadına karşı çıka­rak özerklikten yana olan el-Müntediü’l-Edebi cemiyetiyle ilişki kurdu. 1909’da Salim el-Cezayiri’nin Arap subay ve öğrencileri bir araya getirmek için kurduğu el-Kahtaniye cemiyetine girdi. 1912’de ulu­sal azınlıklara özerklik verilmesi çerçevesinde Os­manlı birliğini savunan askeri tipte bir yeraltı örgütü olan el-Ahd’ı kurdu. Çalışmalarının açığa çıkması üzerine 9 Şubat 1914’de binbaşı rütbesinde iken tutuklandı.

Kendisiyle öteden beri anlaşamayan En­ver Paşa’nın etkisiyle ve Araplar arasındaki saygınlığı­nı kırmak amacıyla Trablusgarb Şavaşı sırasında ordu hazinesini soymakla suçlanarak idama mahkum edil­di. İngiliz büyükelçisi Sir Louis Malet’in olayı Babıali nezdinde protesto etmesi ve Arap çevrelerinin büyük bir tepki göstermesi üzerine bağışlanarak Mısır’a gitmesine izin verildi. 1916 Arap ayaklanması sırasın­da Mekke Şerifi Hüseyin’in aşiretlerden oluşan kuv­vetlerinin kurmay başkanlığını yaptı. Ancak Osmanlılar’dan ayrılma hedefine karşı çıktığı için bu görevden alınınca Kahire’ye döndü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>