Arnold Gehlen Hayatı

Arnold Gehlen Kimdir,Arnold Gehlen  Hayatı ve Biyografi

(1904-1976)

Alman, bilgin ve filozof. Antropoloji­ye dayalı bir kültür felsefesinin kurucularındandır.

29 Ocak 1904’de Leipzig’de doğdu, 30 Ocak 1976’da Aachen’de öldü. Orta öğreniminden sonra Leipzig Üniversitesinde felsefe, antropoloji, toplum bilim ve ruh bilim okudu. Dirimselcilik’in kurucusu filozof Driesch’in öğrencisi oldu. 1934’de Leipzig, 1938’de Königsberg, 1940’ta Viyana üniversitelerinde felsefe okuttu. 1947’de Speyer Yönetimbilimleri Yüksekokulunda toplum bilim ve ruh bilim profesörü olarak görev aldı. 1950’de İ.Ü.Edebiyat Fakültesi’nin çağrılısı olarak Türkiye’ye geldi. 1962’de Aachen Teknik Yüksek Okulu’nda çalışmalarını sürdürdü.

1920’lerde oluşmaya başlayan felsefi antropoloji, Varoluşçuluk, Yaşam Felsefesi (Lebensphilosophie) ve Görüngü bilimden izler taşır. 1940’larda Alman felsefesinin belli başlı dallarından biri konumuna gelen bu alanın önderlerinden biri Max Scheler’dir. Gehlen ise, gerek biyoloji felsefesi antropolojisi, gerek kültür felsefesi antropolojisi gibi iki alt dalın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Gehlen 1940’ta yayımlanan Der Mensch, seine Natur and seine Stellung in der Welt (“İnsan, Doğası ve Evrendeki Yeri”) adlı yapıtıyla, insan sorununa toplum bilim, ruh bilim, antropoloji ve felsefe açısından yeni bir bakış getirmeye çalışmıştır. İnsan yapısının kendine özgü bir bütünlük taşıdığını savunan Gehlen, Descartes’m gövde ve tin ikiciliğini yadsır. İnsanda ilkellik olgusunun varlığını araştıran Freud ve hayvansallık olduğunu savunan Danvin’in de görüşlerine katılmaz

Gehlen, özdeş düşünce akımı içinde yer alan Rothacker ile birlikte, sanayi toplumunun sorunlarını incelemiş, döneminin kültür bakımından bir kopuş içinde bulunduğunu vurgulamıştır.

  • Eserleri (başlıca): Wirklicher und unwirklicher Geist, 1931, (“Gerçek ve Gerçek Olmayan Tin”); Theorie der Willensfreiheit, 1933, (“İstenç Özgürlüğünün Kuramı”); Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, 1940, (“İnsan Doğası ve Evrendeki Yeri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>