Antonio Genovesi Kimdir

Antonio Genovesi Kimdir,Antonio Genovesi Hayatı ve Biyografi

(1712-1769)

İtalyan, iktisatçı ve filozof. Locke’un bilgi kuramıyla Leibniz’in monad kavramını uzlaştırmaya çalışmıştır.

1 Kasım 1712’de Castiglione’de doğdu, 23 Eylül 1769’da Napoli’de öldü. 1721’de, babasının isteği üzerine, bir manastıra girdi. 1737’de rahip oldu. 1738’de Napoli’ye giderek edebiyat, retorik ve felsefe öğrenimi gördü. Giambattista Vico’nun öğrencisi oldu. 1741’de Napoli Üniversitesinde metafizik profesörlüğüne getirildi. 1745’de ahlak okutmaya başladı. Bu süre içinde yayımlanan iki yapıtının kilise çevrelerinde tepki görmesi üzerine felsefe alanındaki ilgisini iktisada çevirdi.

Genovesi, İtalya’da, Locke’tan etkilenen düşü­nürlerin başında gelmektedir. Locke’un bilgi kuramı ile Leibniz’in monad kavramını bir birleşim içinde yeniden değerlendirmeye çalışmıştır. 1743’e yayımlanan Elementa Metaphysicae Mathematicum in Mo- dum Adornata (“Metafizikte Birtakım Matematik Öğeler”) adlı yapıtı dinsizlik ve akılcılıkla suçlanma­sına neden oldu. Bu yüzden 1745’de yazdığı Universae Christianae Theologiae Elementa (“Hıristiyan Tanrı bilimin Tümel İlkeleri”) adlı yapıtını yayımlat­madı; kitap, ölümünden sonra 1771’de yayımlandı.

Genovesi’ye göre insan özgür ve ahlaklı bir tin ile organik gövdenin birleşimidir. İnsan düşüncesi de özdeksel ve anlıksal olarak ikiye ayrılır. Bu görüş açısından mantığı beş bölümde incelemiştir. Mantık, Genovesi’ye göre anlığı yanılmalardan kurtarma, gerçeği bulma, yargılama, savurma, düşünceyi düzenleme bilimidir. Metafiziği ise, bu konuyla ilgili yapıtında varlık, evren, Tanrı ve tin bilgisi olmak üzere dört bölümde inceler. Gözlemlenen olguların ardındaki gerçekliği, tözü insanın bilmesinin olanaksızlığını savunur. F. Bacon ve Galilei’nin modern felsefenin öncüleri olduğuna inanır.

  • Eserleri (başlıca): Elementa Metaphysicae Mathema­ticum in Modum Adornata, 1743-1745, (“Matematik Yöntemle Birtakım Metafizik Öğelerin Öğretimi”); Logi- co-critica, 1745, (“Eleştiri Mantığı”); Delle lezioni di commercio, 1765, (“Ticaret Üzerine Dersler”); Universae Christianae Theologiae Elementa, 1771, (“Hıristiyan Tan- rıbiliminin Tümel ilkeleri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>