Alfred Radcliffe-Brown Kimdir

Alfred Radcliffe-Brown Kimdir, Alfred Radcliffe-Brown Hayatı Biyografi

İngiliz, antropolog. Sosyal antropo­lojide Yapısalcı-İşlevselci Okul’un kurucusudur.

17 Ocak 1881’de Warwick’te, Birmingham kentinde doğdu, 24 Ocak 1955’de Londra’da öldü. Beş yaşınday­ken babası ölünce büyük parasal güçlükler içine düşen annesi tarafından yetiştirildi. Önce Middlesex’te, sonra Birmingham’daki King Edward’s School’da, aldığı bursla sürdürdüğü eğitimini 18 yaşındayken bırakarak Birming­ham Kütüphanesi’nde çalışmaya başladı.

Daha sonra ağa­ beyinin desteğiyle eğitimini sürdürme olanağı buldu. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Trinity College’ın sına­vını kazanarak 1902’de yüksek öğrenimine başladı. Do­ğa bilimleri okumak istediyse de bir öğretmeninin özen- dirmesiyle o dönemde sosyal bilimler ve felsefeyi içeren ahlaki bilimler öğreniminde karar kıldı. Ahlaki Bilimler Bölümü’nde, 1898’deki ünlü Torres Boğazı araştırma ge­zisine katılarak ilk antropolojik alan araştırmasını yap­mış olan bilim adamlarından J.Meyers, W.H.R. Rivers ve Alfred Haddon’la tanıştı. 1904’de Rivers’ın ilk antro­poloji öğrencisi oldu. Ayrıca Haddon’dan büyük destek gördü.

Ondan toplumsal olguların birbiriyle sistemli bir bağ içinde olduğu konusunda bilgi edindi, sınıflandır­ma ve morfolojiye ilgi duydu. 1905’de lisans diploması­nı aldıktan bir yıl sonra Güney Pasifik’te Andaman Ada- ları’na giderek 1908’de değin Rivers ve Haddon’un da­nışmanlığında alan araştırması yaptı. Bu araştırma üze­rine yazdığı rapor ona Trinity College’de 1908’den 1914’de değin sürecek olan bir araştırma bursu kazandırdı. Ön­celeri Rivers’ın yayılmacı (diffusionist) düşünce biçimi­ni benimsemiş olan Radcliffe- Brown kısa bir süre sonra İngiltere’de adını yeni duyurmaya başlayan Durkheim’ın etkisi altına girdi.

Eserleri (başlıca): The Andaman Islanders, 1922, (“An­daman Adalılar”); The Social Organization of Australian Tri- bes, 1931, (“Avustralya Kabilelerinin Toplumsal Örgütlen­mesi”); Structure andFunction in Primitive Society, 1952, (‘ ‘İlkel Toplumda Yapı ve İşlev”); A Science of Society,(ö. s.), 1957, (“Bir Toplum Bilimi”); Methodin Social Anthropo- logy, (ö.s.), 1958, (“Sosyal Antropolojide Yöntem”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>