Alexander Bain Hayatı

Alexander Bain Kimdir, Alexander Bain Hayatı Biyografi

İskoç filozof ve eğitimci. Mill’in felse­fesinden etkilenerek çağrışımcı öğre­tiyi benimsedi.

Aberdeen’de doğdu ve öldü. Yoksul bir dokuma işçisinin oğluydu. İlk eğitimini kendi kendine yaptıktan sonra Marischal Koleji’ne girdi. Okulu bitirince bir süre felsefe okuttu (1841-1844), Londra’ya gitti­ğinde Yararcılar’la yakın ilişkiler kurdu. J.S.Mill’e, daha yayımlanmamış olan A System of Logic adlı kitabının düzeltmelerinde yardımcı oldu. On yıl süreyle gazetecilik yaptı. Bu arada en önemli yapıtla­rını yayımladı: The Senses and the Intellect, (1855)ve The Emotions and the Will (1859). 1860’ta Aberdeen Üniversitesinde mantık ve retorik profesörü oldu. 1876’da Mind adlı felsefe dergisini kurdu.

Bain, İngiliz Pozitivist Okulu’na bağlıdır. Araş­tırmalarında psikoloji, fizyoloji ve patoloji alanındaki buluşlardan yararlanmıştır. Bain’in anlık üzerine yap­tığı incelemeler, İngiliz Çağrışımcı Okulunun doruğu olarak nitelendirilir. Baiıı’in çağrışımcılığı Hartley ve Mill’den etkilenmiştir. Beyinsel etkinliklerde sinir sistemine ilişkin görüşlerinde Hartley’i, anlıksal olayı incelerken analitik yöntemi kullanışında da Mill’i izlemiştir.

Bain’in psikoloji öğretisine katkısı, ilk kez Hart- ley’in ortaya attığı ve fizyoloji ile felsefeden kaynaklanan psikoloji görüşünü genişletmesidir. Bu görüş geleneksel psikolojiyle fizyolojiyi birleştirmeyi amaç­lar. Bain’in fizyolojisi deneysel araştırmaya dayan­maktaydı.

Psikofizyolojiye John Stuart Mill’in “bir­likte değişimler” yöntemini uygulayan Bain’in yakla­şımı erken çağrışımcılarınkinden ayrılır. Erken çağrı­şımcıların amacı tutarlı bir deneyci bilgi kuramı oluşturmaktı. Oysa Bain’in yaklaşımı daha çok psiko­loji açısındandır ve çağrışımcı kuramı salt kavramsal düzeyde değil, insan eyleminde kullanılması açısından benimser. Bain’in amacı insan düşünüş ve davranışla­rını açıklamaktı.

Bu nedenle, Alman fizyolog Johan- nes Müller’in “sensorimotor fizyolojisi”ni benimsedi. Sensorimotor fizyoloji ile çağrışımcılık felsefesini birleştirerek, insan psikolojisini açıklamaya çalıştı. Bain’in bu yaklaşımı, kendisini izleyen İngiliz araştır­macılarının beynin fonksiyonların incelemelerine yol açtı.

  • Eserleri: The Senses and the Intellect, 1855, (“Duyu­lar ve Anlak”), The Emotions and the Will, 1859, (“Duyular ve İstenç”); Mental and Moral Science, 1868, (“Mantık ve Ahlak Bilimi”); Logic, 1870, (“Mantık”); Mind and Body, 1872, (“Anlayış Gücü ve Gövde”); Education as a Science, 1879, (“Eğitim ve Bilim”); The Study of Character, 1861, (“Karakterin İncelenmesi”).

Alexander Bain Hayatı” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>