Aleksandr Radişçev Hayatı

Aleksandr Radişçev Kimdir, Aleksandr Radişçev Hayatı Biyografi

Rus, filozof ve yazar. Rusya’da dev­rimci düşüncelerin yayılmasında ve maddeci felsefenin benimsenmesin­de öncülük etmiştir.

St.Petersburg’ta (bugün Leningrad) doğdu, Moskova’ da öldü. Orta öğrenimini doğduğu yerde gördükten sonra Leipzig Üniversitesi’nde felsefe okudu. Önce İngiliz, Fransız ve Alman filozoflarını inceledi. Özellikle Hol- bach, Helvetius ve Priestley gibi maddeci düşünürlere ilgi duydu, sonra Leibniz, Herder ve Mendelssohn’un görüş­lerini, maddeci bir yöntemle uzlaştırmaya çalıştı. Özgür­lüğü konu edinen şiirleriyle Rusya’da geniş bir ilgi uyan­dırdı. Ulusların bağımsızlık savaşlarını uygarlığın temel olayları diye niteleyen yazılar yazdı. Rus köylüsünün sömürülmesini önleyecek girişimlerin gerekliliğini ileri sü­ren bir yazısı üzerine önce ölüm cezasına çarptırıldı, sonra bu ceza 1797’ye değin Sibirya’ya sürgüne çevrildi. Sür­günden döndükten sonra yaşamına kendi eliyle son ver­di.

Radişçev’in üzerinde durduğu sorunların odağını yok­sul köylünün sömürülmesi, üretim-tüketim ilişkilerindeki dengesizlik, ulusların bağımsızlığı, baskı yönetimlerinin ortadan kaldırılması, insan, yaşam ve madde evreni oluş­turur. Ona göre üretici topluluğun sömürülmesi uygar­lığın özüyle bağdaşmayan bir tutumdur. Bu tutuma top­lumcu bir devrimle son verilmesi gerekir. Sömürülen çoğunluk devrimci düşüncelerle aydınlatılmalı, yönetime el koymalıdır. Üretim-tüketim arasındaki dengesizlik, üreticilerin yararına düzeltilmelidir. Her ulus kendi ken­dinin egemeni olmalı, devletler arasındaki sömürüye son verilmelidir. Gerçek olan maddedir, metafizik ve idea­list felsefe öğretileri duyu verilerine dayanmadığından gerçekleri kavrayamaz.

.Eserleri (başlıca): Zhitiye F. V. Ushakova, 1789; Putes- hestviye iz Petersburga v Moskvu, 1790; O cheloveke, yego smertnosti i bessmertii, 1792.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>