Alejo Carpentier Hayatı

Alejo Carpentier Kimdir,Alejo Carpentier Hayatı ve Biyografi

(1904-1980)

Kübalı gazeteci, müzikolog ve ro­mancı. Çağdaş Latin Amerika roma­nım dünyaya tanıtmıştır.

Alejo Carpentier y Valmont 26 Aralık 1904’te, Havana’da doğdu, Paris’te öldü. Fransız bir baba ile Kübalı bir annenin oğluydu. Genç yaştan başlayarak Küba ve Latin Amerika zenci folkloru ile ilgilendi. 1928’de Paris’e gitti ve 1939’a kadar burada kaldı. II. Dünya Savaşı’mn başlamasıyla birlikte Küba’ya dön­dü, ancak 1946’da Venezuela’ya sığınmak zorunda kaldı. 1959 Küba devriminden sonra ülkesine döndü. Uzun bir süre Küba’nın Fransa’daki kültür ataşesi olarak görev yaptı.

Carpentier Latin Amerika’da yeni romanın oluşumunu sağlayan öncü romancılardan ve Asturias, Garcia Marquez gibi birkaç ünlü addan biridir. Yazdığı romanların yanı sıra, müzik alanında yaptığı çalışmalarla da Latin Amerikan kültürünün tanınması için çalışmıştır.Bu kültüre olanderin ilgisi,yazarlığının ilk dönemlerinde Latin Amerika’nın bir Avrupalının gözüne hoş ve değişik gelecek yönlerini ele alması biçiminde belirir. Bu anlayışla yazdığı ilk romanı Ecue-yamba-O’da Antiller’deki zencilerin gizli dini olan “voodoo”yu atmosfer yaratmak amacıyla kul­lanmıştır. 1946’da ise Havana’da La Musica en Cuba (“Küba Müziği”) adlı müzik incelemesini yayımladı. Biri roman ötekisi inceleme olmasına karşın bu ilk iki çalışmanın ortak amacı Latin Amerika zenci uygarlığının, birbirinden son derece farklı iki kültürün (Afrika ve Latin-Avrupa) kaynaşmasıyla apayrı ve kendine özgü bir uygarlık oluşturduğunu saptama özlemiydi. Gerçekten de, Ecue-yamba O’nun temelini oluşturan “voodoo”, Hıristiyanlık ile zencilerin geleneksel büyü ayinlerinin bir kaynaşmasıydı ve Küba müziği de Latin-Avrupa çalgıları ve armoni anlayışıyla Afrika ritm ve ezgilerinin bir birleşiminden oluşuyordu.

Carpentier çağdaş Latin Amerika edebiyatındaki iki temel eğilimden birini temsil eder. Sözcülüğünü Jorge Luis Borges’in yaptığı bir eğilim yerel ve kültürel vurguları bir yana bırakarak evrensel bir edebiyat yaratmayı amaçlar ve bu yolda geleneksel edebi biçimlerin sınırlarını zorlayarak yeni biçimler yaratır. Carpentier’nin temsil ettiği eğilim ise evrensellik iddiasını ikinci plana iterek kendi yerelliğinin ve kendi kültürünün özgüllüğünü geleneksel – roman biçimini fazla zorlamadan yansıtır.

  • Eserleri (başlıca): Roman: Ecue-yamba-O, 1933; El reino de este mundo, 1949, (“Bu Dünyanın Krallığı”); Los pasos perdidos, 1953, (“Yitik Adımlar”); El siglo de las luces, 1962, (“Işık Çağı”). Öykü: Guerra del tiempo. Tres relatos y una novela, 1958, (“Zaman Savaşı. Uç Anlatı ve Bir Kısa Roman”). Deneme/İnceleme: La musica en Cuba, 1946, (“Küba Müziği”); Tientos y Diferencias, 1964, (“Değinmeler ve Farklar”); Recurso del metodo, 1974, (“Yöntem Üzerine Bir Öneri”).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>